Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer för licentiatexamen

Institutionens interna riktlinjer för monografilicentiat

En licentiatavhandling är normalt en enhetlig, sammanhållen ensamförfattad text, uppdelad i kapitel, som berör en och samma tematik. Uppsatsen omfång bör inte överstiga 150 sidor (60 000 ord). En licentiatuppsats som inte är skriven på engelska skall vara försedd med en sammanfattning på engelska.

Institutionens interna riktlinjer för sammanläggningslicentiat

En sammanläggningslicentiatsavhandling ska innehålla två till tre vetenskapliga uppsatser (artiklar eller antologikapitel), samt en sammanbindande kappa som klargör det samlade vetenskapliga bidraget som lämnas av uppsatserna. Precis som vid monografiavhandlingar görs en sammantagen bedömning av sammanläggningslicentiatavhandlingens vetenskapliga kvalitet.

Minst en av uppsatserna i avhandlingen bör vara ensamförfattad, och som mest bör en vara samförfattad med handledare och/eller biträdande handledare. I samförfattade verk ska arbetsfördelningen mellan författarna på något sätt dokumenteras. Uppsatserna behöver inte vara publicerade men måste vara i publicerbart skick.

Kappan bör ha karaktären av en översiktsuppsats där de enskilda uppsatserna placeras in i ett sammanhang och deras samlade bidrag klargörs. Omfånget på kappan rekommenderas ligga på minst 5000 ord. Detta ska dock ses i ljuset av uppsatsernas innehåll. En kappa bör försöka fördjupa och bredda de aspekter av licentiatavhandlingens tematik som inte givits tillräckligt utrymme i uppsatserna.

I övrigt hänvisas till Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap och Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.