The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Stina Melander, photo.

Stina Melander

Senior Lecturer

Stina Melander, photo.

Perspektiv på offentlig förvaltning : Teori i praktiken

Editor

  • Linda Alamaa
  • Ylva Stubbergaard
  • Stina Melander

Summary, in Swedish

Resultatet av politiska beslut påverkas i stor utsträckning av vad som sker i den offentliga förvaltningen. Att studera hur förvaltningen styrs och hur den fungerar är därför helt centralt inom samhällsvetenskaperna. För att analysera den offentliga förvaltningens komplexitet och mångfald behövs ett brett spektrum av teorier, men beroende på vilken teori som används kommer både frågeställningar och svar att variera. Syftet med denna bok är att förmedla kunskap om och inspirera till reflektion över teorier och hur de kan användas i vetenskapliga undersökningar. I boken presenteras olika teoretiska ingångar till studiet av den offentliga förvaltningen. Uppsatsförfattare får exempel på hur en vetenskaplig studie kan läggas upp, olika teoriers styrkor och svagheter samt förslag på hur fallgropar kan undvikas. Perspektiv på offentlig förvaltning riktar sig till studenter och lärare inom offentlig förvaltning.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789144153247