The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Profile photo of Mats Fred. Photo.

Mats Fred

Associate Senior Lecturer

Profile photo of Mats Fred. Photo.

Samverkan som marknads­skapande – introduktionen av social impact bonds i Sverige och Finland

Author

 • Mats Fred
 • Patrik Hall
 • Dalia Mukhtar-Landgren

Editor

 • Åsa Hedberg Rundgren
 • Charlotta Klinga
 • Mikael Löfström
 • Linda Mossberg

Summary, in Swedish

Det är vanligt att anta att marknad och samverkan befinner sig i motsatsställning: på en marknad ska det idealt sett råda konkurrens mellan olika aktörer medan samverkan vanligen handlar om flera aktörers gemensamma strävan mot samma mål. Stater och inte minst EU:s institutioner vidtar regelbundet åtgärder för att skapa marknader och konkurrens, och i dessa åtgärder finns ofta direkta försök att förhindra samverkan mellan aktörer. I det här kapitlet undersöker vi en process där samverkan syftar till at skapa en ny marknad inom offentlig verksamhet - en marknad för social impact Bonds (SIB). Samverkan står i detta fall inte i motsättning till konkurrens eller marknad utan är snarare en strategi som aktörer använder sig av i marknadsskapande syfte.

Department/s

 • Department of Political Science
 • CIRCLE

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

425-446

Publication/Series

Perspektiv på samverkan : om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • Samverkan
 • Social impact bond
 • marknadisering

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 9789144143804