Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem bryr sig om det offentliga rummet?

Agustín Goenaga har skrivit artikeln “Who cares about the public sphere?”, som kommer att publiceras i den kommande upplagan av tidskriften European Journal of Political Research. I artikeln undersöker Agustín Goenaga i vilken utsträckning medborgarna anser att det offentliga rummet är viktigt för demokratin.

Många av dagens demokratiska utmaningar är relaterade till kvaliteten på de offentliga debatterna, såsom partisk polarisering av nyheter, spridningen av "falska nyheter" och misskreditering av mediekällor av politiker på högsta nivå. Samtidigt äger många demokratiska stridigheter rum i det offentliga rummet, till exempel uppkomsten av sociala rörelser som har utlöst globala processer av politisk förändring i frågor om sexuella trakasserier, HBTQ-rättigheter och polisbrutalitet.

Artikeln har studerat medborgare från 29 länder, främst europeiska länder. Medborgarna tenderar att se aspekter av offentliga debatter som lika viktiga för demokratin som fria och rättvisa val och rättsstatsprincipen. Dessutom tenderar olika grupper att bry sig mer om specifika metoder och institutioner i samband med offentliga debatter. 

Medlemmar av kulturella och sexuella minoriteter tenderar att bry sig mer om att ha politiska partier som introducerar alternativa perspektiv i den politiska agendan; högutbildade medborgare tenderar att prioritera alla aspekter av den offentliga debatten men bryr sig särskilt om att ha tillgång till pålitlig information; medan medborgare som är missnöjda med regeringens prestationer betonar vikten av partier och mediaorganisationer som offentligt kritiserar regeringen.

Läs mer om artikeln på ejpr.onlinelibrary.wiley.com

Agustín Goenagas personliga sida