Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Karin Aggestam första kvinna och statsvetare på Pufendorfprofessur

Med fredsbyggande, medling och rättvisefrågor på agendan har Karin Aggestam fått den prestigefyllda Pufendorfprofessuren som innebär möjligheten för innehavaren att ägna all tid åt sin forskning.

Föredrag i Melbourne om genusperspektiv på klimatförändringar

OUTREACH: Professor Annica Kronsell höll ett föredrag om "Gender perspectives on Climate Change" (Genusperspektiv på klimatförändringar) vid Monash University, Melbourne, Australien onsdagen 22 mars.

Se Annika Bergman Rosamond tala om kändisvälgörenhet

OUTREACH: Annika Bergman Rosamonds tal ”Cities and Citizens for Peace - The Importance of Dialogue” (Städer och medborgare för fred - vikten av en dialog) vid öppnandet av Hofdi Reykjavik Peace Centre, 7 oktober 2016 är nu tillgänglig på nätet.

Demokrati, urbanisering, och skatteintäkter

NYTT FRÅN VÅRA FORSKARE: Per Andersson har publicerat en artikel i tidskriften Studies in Comparative International Development.

Kronsell talade i Canberra om gröna industriella övergångar

OUTREACH: Annica Kronsell är i Australien med ett stipendium som finansieras av EU:s "Center on Shared Complex Challenges" (Center för delade komplexa utmaningar) vid University of Melbourne och höll ett föredrag torsdagen 16 mars för australiska beslutsfattare i Canberra där hon tog upp 'Green Industrial Transitions in line with Climate Objectives' (gröna industriella övergångar i linje med klimatmålen).

Skovgaard i specialutgåva om fragmentering av klimatfinansiering

Jakob Skovgaard är medredaktör för och bidrar till en specialutgåva av tidskriften “International Environmental Agreements” med titeln “Managing fragmentation and complexity in the emerging system of international climate finance”.

Ontologisk säkerhet, ett sätt att se på säkerhet och identitet i världspolitiken

Catarina Kinnvall och Jennifer Mitzen har publicerat en specialutgåva på tidskriften Cooperation and Conflict med titeln ’Ontological Security and World Politics’. Catarina har också en artikel i samma utgåva med titeln: ’Feeling Ontologically (In)secure: States, traumas and the governing of gendered space’.

Lisa Strömbom utsedd till docent

Lisa Strömbom har utsetts till docent av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen vid dess möte den 2 februari.

Ny forskningsgrupp om tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

Niklas Altermark och Dalia Mukthar-Landgren har blivit utnämnda att ingå i Tillitsdelegationens forskningsgrupp, där de kommer att arbeta med att ta fram nya styrmodeller för offentlig verksamhet.

Ryska bilder av den Europeiska unionen

NYTT FRÅN VÅRA FORSKARE: Ole Elgström har tillsammans med Natalia Chaban och Olga Gulyaeva författat artikeln "Russian images of the European Union: Before and after Maidan", som nu publicerats i tidskriften Foreign Policy Analysis.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten