lu.se

Statsvetenskapliga institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Nyheter

2014-10-25

Praktikmöjlighet: Sida-utvärdering

Företaget NIRAS har kontrakterats för att utvärdera en del av Sidas verksamhet, och söker nu studentmedarbetare som kan hjälpa till med analysarbetet (...)

Utrikespolitiska föreningen meddelar

Utrikespolitiska föreningen bjuder in till panelsamtal om den Islamiska Statens (IS) bakgrund och framväxt (29/10) (...)

Nytt från våra forskare

Erik Ringmar skriver just nu på History of International Relations: A Non-European Perspecive, en interaktiv lärobok för kandidatnivån. Kommentera eller ladda ner kapitel gratis (...)

Våra forskare i media

Lunds universitets magasin porträtterar systrarna Hanna och Emma Bäck som tillsammans tvärforskar om politiska protester (...)

Outreach för våra forskare

Moira Nelson är en av författarna av ett brev till redaktören på Science som uppmärksammar svårigheterna att skapa spridningskanaler för negativa forskningsresultat i samhällsvetenskaperna (...)