lu.se

Statsvetenskapliga institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Nyheter

2014-10-23

Våra forskare i media

Lunds universitets magasin porträtterar systrarna Hanna och Emma Bäck som tillsammans tvärforskar om politiska protester (...)

Outreach för våra forskare

Moira Nelson är en av författarna av ett brev till redaktören på Science som uppmärksammar svårigheterna att skapa spridningskanaler för negativa forskningsresultat i samhällsvetenskaperna (...)

Nytt från våra forskare

Hanna Bäck har medförfattat artikeln The social activist: conformity to the ingroup following rejection as a predictor of political participation, som nyligen publicerats i tidskriften Social Influence (...)

Programanslag

Jan Teorell, Erik Ringmar, Annika Björkdahl, Karin Bäckstrand, Hanna Bäck, Martin Hall, Johannes Lindvall, Jens Bartelson har erhållit anslag omfattande mer än 35 miljoner SEK för forskningsprogrammet Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet. Institutionen gratulerar! (...)

Projektanslag

Karin Aggestam har tillsammans med Daniel Naurin (GU) erhållit ett projektbidrag omfattande drygt 3 miljoner SEK för forskningsprojektet Genus i internationella förhandlingar. Institutionen gratulerar! (...)