lu.se

Statsvetenskapliga institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Nyheter

2014-04-25

Nytt från våra forskare

Johannes Stripple har medförfattat kapitlet Governing subjectivities in a carbon constrained world, som ingår i den nyutkomna antologin Culture, Politics and Climate Change (Routledge) (...)

Våra forskare i media

Anders Persson kommenterade den kollapsade fredsprocessen mellan israeler och palestinier i Studio ett (23/4) (...)

Lektorat i statsvetenskap (Halmstad)

Högskolan i Halmstad utlyser ett lektorat i statsvetenskap med inriktning samhällsanalys och kommunikation. Ansök senast 5/5 (...)

Outreach för våra forskare

Brittiska Economic and Social Research Council har bjudit in Annika Bergman Rosamond att delta som sakkunnig vid en expertpanel betitlad Ethics and Rights in a Security Context´ 23/4 (...)

Nytt från våra forskare

Hanna Bäck är en av författarna bakom artikeln Der Einfluss von Mandatstyp und Wahlkreiseigenschaften auf die inhaltlichen Positionen in Parlamentsreden, som nyligen publicerats i tidskriften Swiss Political Science Review (...)