lu.se

Statsvetenskapliga institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Nyheter

2014-07-25

Nytt från våra forskare

Maysam Behravesh bidrar med kapitlet Iran and the Syria Crisis: Policies, Problems, and Prospects i den nyutkomna antologin Middle East Conflicts & Reforms (...)

Nytt från våra forskare

Karin Bäckstrand och Mikael Kylsäter har författat artikeln Old Wine in New Bottles? The Legitimation and Delegitimation of UN Public–Private Partnerships for Sustainable Development from the Johannesburg Summit to the Rio+20 Summit, som publicerats i ett nyutkommet nummer av tidskriften Globalizations (...)

Nytt från våra forskare

Regeringen har förordnat Maria Strömvik till ansvarig för en utredning om demokratisk delaktighet i EU. Institutionen gratulerar till ett bra val! (...)

Nytt från våra forskare

Magdalena Bexell är gästredaktör för ett nyligen publicerat specialnummer av tidskriften Globalizations och bidrar själv med artikeln Global Governance, Legitimacy and (De)Legitimation (...)

Nytt från våra forskare

Maria Strömvik skriver om varför det är viktigt med EU-operationer och svenska bidrag till dessa, i Svenska FN-förbundets nyutkomna debattskrift Att säkra freden: Framtidens svenska militära insatser (...)