Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell

Professor emeritus

Wilhelm Agrell

Kontinentaldrift i svensk - säkerhetspolitik efter 2001

Författare

  • Wilhelm Agrell

Summary, in Swedish

Terroristattackerna i USA den 11 september 2001 fick inga omedelbara och genomgripande konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitik. Det av George W. Bush deklarerade kriget mot terrorismen uppfattades inte primärt som ett svenskt säkerhetsproblem eller något som direkt berörde svenska säkerhetsintressen. Sverige betraktade sig fortfarande huvudsakligen som en åskådare, inte som en medagerande och ännu mindre som en måltavla. Denna självbild och omvärldsuppfattning kom dock stegvis att förändras, inte minst till följd av 11 septemberattackernas indirekta effekter på den internationella politiken, folkrätten och konfliktmönstren. Sverige kunde här, lika lite som någon annan, hissa neutral flagg och undgå konfliktprocessens malströmmar på det sätt man strävat efter att göra under andra världskriget och det kalla kriget. Det fanns inte heller någon entydig politisk vilja att längre stå utanför, att stänga dörren till en ond och farlig värld. På de tio år som förflutit sedan 2001 har Sverige genomgått en process som kanske bäst kan beskrivas som en slags säkerhetspolitisk kontinentaldrift – en avgörande och övergripande förändring som kommit successivt och utan tydliga omslagspunkter och synliggjorda beslut. Här ligger också det huvudsakliga problemet, att svensk säkerhetspolitisk praxis förändrats utan att de säkerhetspolitiska föreställningarna i samhället i motsvarande grad följt med. Detta har framförallt kommit att visa sig i samband med innebörden av den svenska Afghanistan-insatsen och i varseblivande av reella terroristhot mot personer och objekt i Sverige och de andra skandinaviska länderna.

Avdelning/ar

  • Research Policy Institute (RPI)

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Sidor

105-113

Publikation/Tidskrift/Serie

Internasjonal Politikk

Volym

70

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0020-577X