Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till oss!

Här hittar du all information för dig som är antagen som ny student på Statsvetenskapliga institutionen.

Denna information gäller dig som ska läsa:
- Statsvetenskap
- Freds- och konfliktvetenskap
- Underrättelseanalys

 

Studenter studerar utanför byggnaden Eden.

Vi är glada att få välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information för att ta din studieplats i anspråk inför vårterminen 2021. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Nedan hittar du information om:

 

Välkomstbrev från program du är antagen till:

Välkomstbrev från kursen du är antagen till:

Reservantagning

Är du reservplacerad till någon av våra utbildningar? Glöm inte att tacka ja till din reservplats innan den 16 december kl. 24:00. Resultatet av urval 2 publiceras den 21 december, därefter kallar vi eventuella reserver först efter terminsstarten. Vi har inga reservupprop på våra introduktionsmöten den 18 januari men du behöver inte göra något för att bevaka din reservplats. Om du erbjuds en utbildningsplats kommer du senast fredagen den 22 januari erhålla ett introduktionsbrev via e-post.

Notera att du har samma möjlighet som antagna studenter att delta i novischutlottningen av bostäder ifall det här är första gången du läser i Lund. 

Generell information för dig som är ny i Lund 

Det är mycket du kan behöva ha koll på som nyantagen student vid Lunds universitet. Här har vi samlat ihop några av de viktigaste praktiska sakerna kring din första tid som student.

Bostad i Lund

AF-Bostäder

AF Bostäder är en stiftelse som enligt sina stadgar har till uppgift att äga och förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund.
 
Om du är antagen eller står som reserv för första gången till minst halvtidsstudier (15 hp) vid Lunds universitet och dessutom folkbokförd utanför pendlingsavstånd (utanför Skåne) sedan minst ett år tillbaka, då uppfyller du krav för att vara novisch. Denna förtur ger dig rätt att göra bokningar på de upp emot 225 studentbostäder (korridorrum och ettor) som har reserverats för novischer.

Novischernas kötider fördelas genom lottning. Anmälan till novischlottningen sker genom att du gör en bostadsansökan under lottningsperioden 10-13 december. Din lottade kötid påverkas inte av vilken dag under lottningsperioden du gör din bostadsansökan. 

Information om bostäder som förvaltas av AF bostäder

Anmäl dig till novischlottningen

BoPoolen

BoPoolen är en bostadsförmedling som drivs av Lunds Universitets Studentkårer (LUS). Bostadsförmedlingen sköts via hemsidan där du kan lägga in annonser om du söker en bostad. 

Notera att detta inte är detsamma som bopoolen.se.

Besök bostadsannonser eller lägg upp en egen annons på Boopolens webbplats

Allmän information om bostadsföretag och bostadsförmedlingar som vänder sig till dig som är student på universitetets centrala webbplats

Studentorganisationer

Dessa studentorganisationer skulle kunna vara av intresse för dig som student hos oss. Nedan länkar går till respektive organisations webbplats.

Novischperioden och LUPEF

Lunds universitets politiska och ekonomiska förening (LUPEF) är en politiskt och religiöst oberoende programförening för studenter som läser inom politices kandidatprogrammet (pol.kand.), kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap (freds.kand.) och för studenter som läser fristående kurser i statsvetenskap och ekonomi vid Lunds universitet. LUPEF arrangerar varje ny termin introduktionsveckor för alla novischer (ny student i Lund). För att läsa mer om introduktionsverksamheten och för att anmäla dig vänligen läs mer på deras hemsida,

LUPEF bjuder in dig som ny student på institutionen/universitetet att delta i novischaktiviteter

Novischveckor och samhällsvetarkåren

Novischaktiviteterna riktar sig till alla nybörjarstudeter inom samhällsvetenskapliga fakulteten men särskilt till de studenter som inte har någon organiserad novischaktivitet genom t ex en programförening.

Hitta mer information om samhällsvetarkårens novischveckor här, Samhällsvetarkårens novischveckor


Varmt välkommen!
Statsvetenskapliga institutionen

Kontakta studievägledningen

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefontid: Torsdagar 10-12 
Telefon: 046-222 89 50

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10-12. 
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff
Eden rum: 231B
Telefontider: Tisdagar och onsdagar kl.10.00 - 11.45.
Telefon: 046-222 89 38

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se

Canvas

Canvas (https://canvas.education.lu.se) är Lunds universitets lärplattform. Här kan du hitta information om din kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs. För mer information om funktionaliteten i Canvas och hur du kan orientera dig i den, besök gärna vår studentguide.