Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap: Politisk ordning i tid och rum, 15 hp

GRATTIS TILL DIN PLATS OCH VÄLKOMMEN TILL STUDIER PÅ AVANCERAD NIVÅ i statsvetenskap och kursen STVP20

Vi är glada att kunna välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Obligatoriskt introduktionsmöte och första föreläsning

Terminen börjar med en obliga­torisk kursintroduktion och första föreläsning den 30 augusti på Palaestra (i nedre hörsal) kl. 11.15-13.00.

Om du uteblir från intro­duktionsmötet, och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats.

Hitta till Palaestra där introduktionsmötet hålls

Särskild behörighet (SB) och villkorligt antagen

Särskild behörighet: 1-90 hp i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap inklusive examensarbete i något av dessa ämnen samt ytterligare 60 hp i helt avslutade kurser.

Om du inte är villkorligt antagen måste du styrka din behörighet i anslutning till introduktionsmötet. 

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats. Om du är villkorligt antagen kan du inte webbregistrera dig utan registrering sker genom registreringsblankett efter att särskild behörighet styrkts. Registreringsblankett ges vid det obligatoriska introduktionsmötet.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Schema och undervisning

Det är undervisning mellan 3-5 ggr i veckan under dagtid. En del undervisning är obligatorisk. Vänligen observera att undervisningsspråk är svenska.

Terminen slutar den 16 januari 2022. Ingen schemalagd undervisning sker mellan 22/12-2021 och 6/1-2022.

Sök fram ditt schema i TimeEdit

Kursplan och litteraturlista

Kursens innehåll samt länkar till kursplan och litteraturlista

Se om din kurslitteratur finns tillgänglig för utlåning på Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks webbplats


Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.


Välkommen!

Jakob Gustavsson 
Studierektor                 

Daniel Alfons, Mats Janér och Lidija Lindoff
Studievägledare

Kontakta studievägledningen

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefontid: Torsdagar 10-12 
Telefon: 046-222 89 50

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10-12. 
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff
Eden rum: 231B
Telefontider: Tisdagar och onsdagar 10-12.
Telefon: 046-222 89 38

Bostadsutlottning

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se