Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap: Examensarbete för magister- och masterexamen

Grattis till din plats och välkommen till att skriva examensarbete i statsvetenskap under kommande termin

Informationen nedan gäller både studenter som läser mot magisterexamen 15 hp (STVM20) och masterexamen 30 hp (STVM25).

Vi är glada att kunna välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Obligatoriskt introduktionsmöte genom Zoom

STVM25: Terminen börjar med ett obligatoriskt introduktionsmöte via Zoom den 30 augusti kl. 10.15-12.00. Inbjudan till Zoom-mötet skickas ut i mitten av augusti.

STVM20: Uppsatskursen börjar med ett obligatoriskt introduktionsmöte den 1 november kl. 13.00-14.00. Inbjudan till Zoom-mötet skickas ut i mitten av oktober.

Om du uteblir från introduktionsmötet, och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats

Zoom-möte och några saker att tänka på

Vänligen observera att till ett Zoom-möte går det bra att ansluta via datorns webbläsare, med en surfplatta eller smarttelefon.

  • Se till att du har tillgång till en säker nätuppkoppling och befinner dig i en tyst miljö.
  • Håll din egen mikrofon avstängd men välkommen att använda video.
  • I chatten på Zoom finns en funktion för att ”räcka upp handen”. Använd den om du önskar ställa en fråga under introduktionsmötet.

Särskild behörighet (SB) och villkorligt antagen

STVM25 Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Särskild behörighet: Avslutad kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap. Du måste måste dessutom ha fullgjort Politisk ordning i tid och rum 15 hp (STVP20) och Political Science Methodology 15 hp (STVN14), samt ytterligare 30 poäng på avancerad nivå, av vilka minst 15 poäng ska vara i statsvetenskap.

Särskild behörighet ska styrkas i anslutning till introduktionsmötet.

STVM20 Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Särskild behörighet: Avslutad kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap. Du måste dessutom ha läst minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap, samt 15 hp på avancerad nivå i samhällsvetenskaplig metod och/eller vetenskapsteori varav minst 7,5 hp i metod. Om du inte uppfyller detta har du blivit villkorligt antagen.
 
Särskild behörighet ska styrkas i anslutning till introduktionsmötet.

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Om du är villkorligt antagna kommer du inte att kunna webbregistrera dig förrän du har fått dispens eller din behörighet har styrkts.

Uppsatsidé

I samband med introduktionsmötet kommer du att tilldelas en handledare för ditt examensarbete. För att det skall vara möjligt vill vi att du på förhand skickar in en preliminär beskrivning av tilltänkt uppsatsämne (ca en A4-sida). Texten ska laddas upp på kurssidan i Canvas.

Deadline STVM25: senast den 23 augusti kl.12.00.
Deadline STVM20: senast den 25 oktober kl.12.00.

Schema och undervisning

Kurserna består av obligatoriska gruppseminarier och individuell handledning. 

Planeringen för höstterminen 2021 utgår från att undervisning och examination kommer att genomföras både digitalt och på campus, med hänsyn till ansvariga myndigheters regler och rekommendationer. Internationella studenter prioriteras när det gäller campusföreläsningar och seminarier. Här kan du läsa mer om fakultetens beslut om första delen av höstterminen 2021

Terminen slutar den 16 januari 2022.

Kursernas innehåll samt länkar till kursplaner.
 
Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.

Välkommen!


Jakob Gustavsson                 
Studierektor
                       
Daniel Alfons, Mats Janér och Lidija Lindoff
Studievägledare

Kontakta studievägledningen

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefontid: Torsdagar 10-12 
Telefon: 046-222 89 50

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10-12. 
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff
Eden rum: 231B
Telefontider: Tisdagar och onsdagar 10-12.
Telefon: 046-222 89 38

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se

Canvas

Canvas (https://canvas.education.lu.se) är Lunds universitets lärplattform. Här kan du hitta information om din kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs. För mer information om funktionaliteten i Canvas och hur du kan orientera dig i den, besök gärna vår studentguide.