Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap

Vi är glada att kunna välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och kandidatprogrmmet i freds- och konfliktvetenskap. Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Obligatoriskt introduktionsmöte

Terminen börjar med ett obliga­toriskt introduktionsmöte den 30 augusti kl. 10:15 i Eden 236.

Under det obligatoriska introduktionsmötet kommer vi att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering.

OBS! Om du uteblir från intro­duktionsmötet, och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats. Detta gäller även om du webbregistrerat dig.

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Schema och undervisning med social distansering

Det är undervisning ungefär 4 ggr i veckan under första delkursen. En del undervisning är obligatorisk. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten planerar att höstterminens undervisning ska ske med blandade undervisningsformer (sk. mixed mode) och schemaläggning i klass som upprätthåller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för social distansering. För dig som student kan det innebär att en föreläsning erbjuds på plats och online samtidigt där halva klassen deltar på plats och andra halvan online för att växla nästa till nästa föreläsningstillfälle. Den schemaläggning som nu genomförs under sommaren har som utgångspunkt att alla studenter ska erbjudas någon form av undervisning på plats i Lund.

Vi kommer att berätta mer om kursupplägget och undervisningsformerna vid introduktionsmötet.

Sök fram ditt schema i TimeEdit

Kursplan och litteraturlista

Utbildningsplanen och kursplanerna är de juridiskt giltiga dokument som styr innehållet i din utbildning. Litteraturlista är en förteckning över det material som kommer att examineras under kursen. Kurslitteraturen är inte alltid på svenska, utan förekommer även på engelska.

För att kunna tillgodogöra dig studierna på bästa sätt rekommenderar vi att du skaffar kurslitteraturen till första delkursen och ”bläddra lite i böckerna” före kursstart. Tiden går fort och förutsättningarna för att klara studierna på ett tillfredställande sätt är att delta i all undervisning och studera aktivt från kursens början. Det är därför viktigt att du har tillgång till litteraturen (finns även att låna på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek). 

Se om din kurslitteratur finns tillgänglig för utlåning på Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks webbplats

Kursens innehåll samt länkar till kursplan och litteraturlista 

Till dig som är antagen till programmets senare delar

Glöm inte att tacka ja både till programmet och till den fristående kursen samt dina eventuella reservalternativ. Oavsett om du är reservplacerad eller inte ska du tacka ja då en programantagning inte garanterar en plats på den fristående kurs(er) du har sökt som första kurs inom programmet. 

Du som är antagen till programmets senare delar behöver inte närvara vid programmets introduktionsmöte 31 augusti men du är skyldig att meddela oss att du ämnar ta din programplats i anspråk senast fredagen den 4 september. Du behöver dock närvara vid introduktionsmötena för de enskilda kurserna som utbildningsansvariga institutioner kallar till, annars riskerar du att förlora din utbildningsplats. 

Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.


Välkommen!

Roxanna Sjöstedt     
Ämnesföreträdare                     

Daniel Alfons, Mats Janér och Lidija Lindoff
Studievägledare

Kontakta studievägledningen

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefontid: Torsdagar 10-12 
Telefon: 046-222 89 50

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10-12. 
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff
Eden rum: 231B
Telefontider: Tisdagar och onsdagar 10-12.
Telefon: 046-222 89 38

Bostadsutlottning

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se

Canvas

Canvas (https://canvas.education.lu.se) är Lunds universitets lärplattform. Här kan du hitta information om din kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs. För mer information om funktionaliteten i Canvas och hur du kan orientera dig i den, besök gärna vår studentguide.