Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp

Grattis till din plats och välkommen till studier på fortsättningsnivå i freds- och konfliktsvetenskap och kursen FKVA22

Vi är glada att kunna välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Notera att programstudenter (Freds- och konfliktsvetenskap) inte har något svarskrav.

Obligatoriskt introduktionsmöte 

Terminen börjar med ett obliga­toriskt introduktionsmöte den 30 augusti kl. 13.15 på plats på Eden, sal 236. Introduktionsmötet hålls enligt bokstavsuppdelning av studenterna: kl. 13.15 för studenter med efternamn på A-N, kl. 14.15 för studenter med efternamn på O-Ö. 

Om du uteblir från intro­duktionsmötet, och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats. Detta gäller även om du webbregistrerat dig.

Hitta till Eden där introduktionsmötet hålls

Särskild behörighet (SB) och villkorligt antagen

Särskild behörighet: Avslutad grundkurs i Freds- och konfliktsvetenskap, 30 hp. Om du inte uppfyller detta har du blivit villkorligt antagen.

Dispens: Dispens medges per automatik till villkorligt antagna studenter om minst 22,5 hp från grundkursen i freds- och konfliktsvetenskap är avklarade. 

Om du inte är klar med grundkursen i freds- och konfliktsvetenskap och har klarat mindre än 22,5 hp måste du styrka din behörighet i anslutning till introduktionsmötet. 

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Schema och undervisning

Det är undervisning mellan 3-5 ggr i veckan under dagtid. En del undervisning är obligatorisk. 

Planeringen för höstterminen 2021 utgår från att undervisning och examination kommer att genomföras både digitalt och på campus, med hänsyn till ansvariga myndigheters regler och rekommendationer. Internationella studenter prioriteras när det gäller campusföreläsningar och seminarier. Här kan du läsa mer om fakultetens beslut om första delen av höstterminen 2021

Vi kommer att berätta mer om kursupplägget och undervisningsformerna vid introduktionsmötet.

Terminen slutar den 16 januari 2022. Ingen schemalagd undervisning sker mellan 22/12-2019 och 6/1-2020.

Sök fram ditt schema i TimeEdit

Kursplan och litteraturlista

Kursens innehåll samt länkar till kursplan och litteraturlista

Se om din kurslitteratur finns tillgänglig för utlåning på Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks webbplats


Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.


Välkommen!

Roxanna Sjöstedt     
Ämnesföreträdare                     

Daniel Alfons, Mats Janér och Lidija Lindoff
Studievägledare

Kontakta studievägledningen

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefontid: Torsdagar 10-12 
Telefon: 046-222 89 50

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10-12. 
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff
Eden rum: 231B
Telefontider: Tisdagar och onsdagar 10-12.
Telefon: 046-222 89 38

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se