Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Under tiden du skriver

Informationssökning, och information om hur institutionen kan hjälpa dig med detta

Förutom handledning (se avsnitt 2) erbjuder instutionen flera olika typer av stöd för dig i ditt uppsatsskrivande. I "Konsten att skriva och tala" hittar du många goda råd och tips för uppsatsskrivandet. Tänk på att undervisningen och kurslitteraturen på metodkurserna skall utnyttjas i uppsatsarbetet.

Konsten att skriva och tala (länken går till bookboon.com)

Att hitta bra material och information är A och O för att lyckas med en uppsats. I Ämnesguiden hittar du många matnyttiga tips på söktjänster, hemsidor och handböcker inom statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap. Se även sidorna om sökstrategi och källkritik. Dessutom erbjuds studenterna att delta i särskilda kurser i informationssökning (information om kurserna finns nedan).

Ämnesguiden

Bibliotekets har samlat information på sin webbplats om hur man letar böcker och artiklar, hur man beställer fjärrlån etc. I bibliotekets lokaler finns dessutom diverse matnyttigt, såsom ett stort antal tidskrifter och böcker, samt inbundna årgångar med alla uppsatser som studenter från tidigare år författat - en utmärkt inspirationskälla för egna projekt. Alla uppsatser finns dessutom tillgängliga elektroniskt och är sökbara i LUP Student Papers.

Bibliotekets webbplats

Kurser i informationssökning

Fortsättningsnivå

Kursen syftar till att du ska få ökad förståelse för informationssökningsprocessen samt de söktekniker och strategier man kan använda vid sökning efter material i för ämnet relevanta informationskällor såsom bibliotekskataloger, hemsidor och databaser. Vi kommer även att diskutera källkritik och referenshantering, exempelvis hur du refererar i din text samt hur en korrekt källförteckning ska se ut. Observera att denna kurs är uppdelad på tre tillfällen. Ett aktiverat studentkonto (StiL) krävs för att kunna delta i undervisningen.

 • Nivå: Fortsättningsnivå
 • Kurstid: Tre tillfällen, anges på schemat för din alternativkurs
 • Anmälan: Ingen anmälan, obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen

Inför första undervisningstillfället:
Se Ämnesguiden, fliken ”Search Strategy & Information Monitoring”

Inför andra undervisningstillfället:
Läs kapitel 3 i Konsten att skriva och tala
 

Kandidatnivå

En fördjupning i sökteknik, informationsresurser och referenshantering inför uppsatsarbetet. Ett aktiverat studentkonto (StiL) krävs för att kunna delta i undervisningen.

 • Nivå: Informationssökning nivå 3.
 • Kurstid: Anges på schemat för din alternativkurs.
 • Anmälan: Föranmälan - boka din plats
   

Avancerad nivå

En fördjupning i sökteknik, informationsresurser och referenshantering inför uppsatsarbetet. OBS! Student som har läst på den avancerad nivå inom Samhällsvetenskapliga fakulteten sedan HT07 behöver ej närvara på undervisningen. Undervisningen motsvarar den som givits from hösten 2007. Frånvaro ska dock alltid meddelas lärarlaget. När och hur?

 • Nivå: Informationssökning avancerad nivå.
 • Kurstid: Anges på schemat för din avancerade kurs i statsvetenskap.
 • Anmälan: Ingen anmälan.


Personuppgifter i uppsatser

Färdiga uppsatser publiceras på internet via open access databasen LUP Student Papers (mer om detta finns under knappen Inlämning av uppsatsen). Personuppgifter som sprids på internet regleras av dataskyddsförordningen, GDPR. Det innebär att du som uppsatsförfattare måste tänka igenom vilken typ av personuppgifter som förekommer i uppsatsen.

Enligt GDPR är det förbjudet att utan tillstånd ge spridning åt namn, personnummer eller andra uppgifter som pekar ut en fysisk person, givet att dessa inte uppfattas som harmlösa. I praktiken innebär detta att det naturligtvis inte krävs något tillstånd för att göra referenser till andra forskare, eller att nämna politiker och andra offentliga personer vid namn. Däremot kan det uppstå problem i samband med insamling av intervjumaterial.

Om du som uppsatsförfattare arbetar med intervjuer är det viktigt att alltid komma överens med intervjupersonerna om hur materialet får användas. Intervjupersonerna måste göras medvetna om att uppsatsen kommer att publiceras på internet och ge sitt samtycke till att de kommer att nämnas vid namn. Därutöver finns självfallet en rad andra etiska förhållningsregler för kvalitativa intervjuer, se till exempel Jan Krag Jacobsens Intervju. Konsten att lyssna och fråga (Studentlitteratur: 1993). Om du är osäker på vad som är tillåtet och otillåtet, diskutera med din handledare!

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten