Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tips vid uppsatsskrivning

Veckotips

Veckotips 1: Hur hittar jag uppsatsämne?

Det absolut enklaste för dig är om du kan utnyttja de teorier du kommit i kontakt med under din teorikurs. Du kommer då att ha ett bra försprång, vilket kan göra att du kan satsa på andra delar i uppsatsen eller fördjupa dig ytterligare.

Du måste parallellt tänka på alla tre delar, metod, teori och empiri. Det är väldigt individuellt om man börja tänka utifrån teori eller empiri. Allt funkar, välj något som känns spännande för dig bara.

Input är A och O. Läs, läs, läs och hitta dina egna infallsvinklar. Ring gärna människor som jobbar med de frågor du är intresserad att skriva om. Erfarenhetsmässigt blir folk väldigt glada om någon intresserar sig för deras verksamhet. 

 

Veckotips 2: Att förbereda sig för handledningsmöte

Vilken relation man har till sin handledare och vilken hjälp man är i behov av varierar så klart från person till person. Handledaren kan vara en fantastisk resurs för uppsatsskribenten, men ger ibland också upphov till frustration för att man inte tycker sig få den hjälp man behöver. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att relationen består av två parter och att båda har ett ansvar för att det ska fungera. För att få ut så mycket som möjligt av handledningsmötena rekomenderar vi:

1. Gör klart för dig själv vad det är du vill ha hjälp med. Om  du inte själv har en tydlig idé kring vad du undrar och vilken hjälp du är i behov av är det inte sannolikt att din handledare kommer att kunna gissa sig till det.

2. Förbered din handledare på vad du undrar. Om din lärare tycker att det är ok (och det gör de flesta) så är det bra att skicka ett mail som sammanfattar vad du kommer ta upp under mötet och vilka problem du har. En del handledare kan tänka sig att läsa textutdrag – det är så klart ett bra sätt att presentera var du är i arbetsprocessen.

3. Ta anteckningar. Skriv ner vad din handledare har att säga, vilka tips han/hon har och vad han/hon uppfattar som uppsatsens huvudpoänger. Det finns en ansenlig risk i att hälften av det som sagts under mötet är borta då du är hemma. Ibland kan det vara de små kommentarerna från handledaren som sätter igång tankearbetet och så småningom mynnar ut i uppsatsens huvudtes.

4. Kom ihåg vems uppsats det är! Det är inte din handledare som ska göra jobbet, till syvende och sist är det du själv som har ansvar och du själv som kommer stå för tankearbetet.

 

Veckotips 3: Val av metod och teori

Metod/Empiri: Utgå från din problemställning och identifiera de metoder och material som bäst kan ge svar. Rangordna dem och undersök genomförbarheten. Tänk på att din metod, empiri och teori måste vara kompatibla med varandra och dina vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Teori: Börja inte din inläsning förrän du skapat en överblick över ditt teoretiska område. Resonera gärna utifrån abstraktionsstegen. För nästan alla teorifält finns det övergripande standardverk, alltså betydelsefulla teorier/texter som alla forskare förhåller sig till. Identifiera dem! Lättast och snabbast görs det i artikelform. Tänk på att en lämplig och läsvärd bok nästan alltid finns sammanfattad och diskuterad i artikelform. Institutionens bibliotekarier hjälper dig gärna att komma igång med informationssökning. De kan dessutom bidra med värdefulla tips och genvägar till din litteratursökning, exempelvis hur man utnyttjar den fulla potentialen av databasen Social Sciences Citation Index (ISI).

 

Veckotips 4: Uppsatsångest

Att skriva uppsats är kul! Men det kan verkligen vara som en berg- och dalbana. Det kan gå ifrån att man ena dagen tycker man själv är grym till andra dagar då man inte ens tror man skall få ihop det och tvivlar på sig själv. Uppsatsångesten kan vid vissa tillfällen komma att vara väldigt påtaglig. Egentligen finns det inga generella tips över hur man hanterar uppsatsångest. Att strukturera ens arbete brukar delvis hjälpa, då man har en tidsplan att följa. Försök att hitta dina egna metoder för att hantera din eventuella uppsatsångest. Ibland kan det vara nyttigt att ta en dags paus ifrån skrivandet, men att även snacka med klasskompisar som har samma känsla kan hjälpa. Lycka till med slutklämmen!