Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Inlämning av uppsatsen

Information om hur man lämnar in elektroniskt, samt annan viktig formalia.

Här kan du bland annat läsa om:

 • Rutiner för inlämning av uppsatser
 • Inlämning av uppsatsen i Lund University Publications Student Papers (LUP)
 • Nedladdning av andras uppsatser inför seminariet

 

För aktuella datum för nästa inlämningstillfälle se svet.lu.se/uppsatsarbete

 

Allmänt

Uppsatsen ska skickas in till Urkund, registreras elektroniskt i LUP och sedan lämnas in i 3 papperskopior på följande tid och plats: Ed230 mellan kl. 09.00-11.00.

 

Slippa kö!

Tänk på att många är ute i sista minuten, så kom gärna i god tid för att slippa stå i kö vid inlämningen. Uppsatsen ska också lämnas in i LUP och mailas till Urkund senast klockan 11 inlämningsdagen, se mer detaljerad information i avsnittet nedan Rutiner för inlämning av uppsatser.

 

Seminarier

Schema för uppsatsseminarierna skickas ut via mail, senast dagen efter uppsatsinlämningen.

Studenter förväntas vara tillgängliga hela den preliminära seminarieperioden. Schemaläggningen för seminarierna är en komplicerad process där hänsyn måste tas till många olika faktorer. Detta gör att det är svårt att ta hänsyn till individuella önskemål om specifika datum och tider för examination.

Om någon student har mycket starka skäl att inte kunna närvara en viss seminariedag (tex. läkarbesök, begravning etc.) ska meddelande om detta lämnas till uppsatsadministratörerna vid inlämningstillfället. Vi försöker då i möjligaste mån ta dessa omständigheter i beaktande.

 

Rutiner för inlämning av uppsatser

Urkund

Innan du lämnar in uppsatsen ska du skicka den slutgiltiga versionen av uppsatsen för granskning i plagiatkontrollsystemet Urkund. Skicka din uppsats som bilaga i ett mail till adressen thesis [dot] svetlu [at] analys [dot] urkund [dot] se. Urkund hanterar de flesta vanliga filformat så det spelar ingen roll om du skickar den som word- eller pdf-fil. Ämnesraden kan lämnas tom.

LUP

Innan du fysiskt lämnar in din uppsats till uppsatsadministratörerna ska du lämna in den elektroniskt som pdf-dokument i Lund University Publications (LUP), se detaljerad information nedan. Om du har problem med inlämningen i LUP, kontakta i första hand uppsatsadministratörerna (uppsatsadministration [at] svet [dot] lu [dot] se) som kan hjälpa dig med detta.

Papperskopior

Slutligen ska uppsatsen lämnas in i 3 pappersexemplar till uppsatsadministratörerna, se ovan för aktuell tid och plats.Inlämning av papperskopior är ett absolut krav för att uppsatsen ska kunna examineras.

 

Inlämning av uppsatsen i Lund University Publications Student Papers (LUP)

Det är viktigt att du skriver hela uppsatsen i en enda fil, dvs. förstasida, abstract, innehållsförteckning, text, referenslistan och ev. bilagor ska inte delas i olika små worddokument!

Samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att alla uppsatser och examensarbeten som examineras inom fakultetens institutioner ska publiceras elektroniskt. Uppsatsen ska lämnas in som pdf-fil, se mer information om detta nedan. Om ni är två medförfattare på uppsatsen ska ni bara lägga in uppsatsen en gång i LUP, samma uppsatspost kan kopplas till flera studenter.

Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att en student ska kunna lämna in sin uppsats i LUP Student Papers. Studenten måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuell uppsatskurs, och ha tillgång till sitt studentkonto. Har uppsatsen en medförfattare måste även han eller hon vara registrerad på den aktuella kursen och ha tillgång till sitt studentkonto. Om du inte är registrerad på rätt termin, se information om hur du omregistrerar dig.

Information till dig som inte är klar inom terminens ram

Studentkonto

Har du inte tillgång till ditt studentkonto kan du inte lämna in! Om du har tappat/glömt bort ditt lösenord kan du beställa ett nytt via servicedesk [at] lu [dot] se. Observera att det tar ca en vecka att få nytt lösenord.

Mer information om studentkonto finns på Lunds universitets centrala webbplats

Från ordbehandlingsdokument till pdf

PDF står för Portable Document Format och är ett filformat som skapats av företaget Adobe för att lätt kunna förmedla olika dokument i ett lättläst format från alla möjliga olika program. Företagets läsare Acrobat Reader finns numera i nästan alla datorer - och finns det inte så går det att ladda ner gratis.

Ladda ner Acorbat Reader gratis på adobe.com

Läsprogrammet kan dock inte skapa pdf-filer. Eftersom du behöver kunna skicka in pdf-filer till LUP kommer här en beskrivning hur du kan gå till väga.

Om du redan har den kommersiella versionen av Acrobat installerad kan du via utskriftsrutan (lite olika ställen beroende på om det är Windows eller MacOS) välja att skriva ut till en pdf-fil istället för till en skrivare. eller helt enkelt välja "spara som" PDF.

Elektronisk inlämning i LUP Student Papers

För att lämna in din uppsats elektroniskt gå till LUP Student Papers.

First time users

Om det är första gången du använder LUP Student Papers klicka på, logga in med ditt studentkonto och uppdatera din profil.

Logga in

Använd ditt studentkonto för att logga in i LUP Student Papers. Det första du möter som inloggad är en vy som visar vilken kurs/kurser du är registrerad på. Välj att lägga till uppsats för den aktuella kursen genom att klicka på länken med det aktuella kursnamnet. Om du är omregistrerad på kursen, välj att publicera uppsatsen på kursen som ges innevarande termin. Terminens syntax består av år och en avslutande siffra 1 (vårtermin) eller 2 (hösttermin). Till exempel skrivs vårterminen 2020 som 20201.

Publiceringsformulär

Nu kommer du till ett publiceringsformulär som är indelad i flikarna, Work, Publication Info, Context, Files and Access, Additional Info och Message. Obligatoriska flikar för inlämningen av uppsatsen/examensarbetet är:

 1. Work,
 2. Publication Info,
 3. Context och
 4. Files and Access.

Om du av någon anledning inte hinner slutföra inlämningen vid ett och samma tillfälle kan du när som helst välja att spara och stänga för att återuppta arbetet vid ett senare tillfälle.

Obligatoriska fält (ett förtydligande):

1. Fliken Work

Den första fliken Work är din beskrivning av din uppsats med obligatoriska fält som författare, titel, abstract och nyckelord. Du kommer inte att behöva välja publisher (statsvetenskapliga institutionen) då det sker automatiskt genom din kursregistrering.

 • Termin: Välj den innevarande terminen som publiceringstermin. Terminens syntax består av år och en avslutande siffra 1 (vårtermin) eller 2 (hösttermin). Exempel, höstterminen 2019 blir 20192.
 • Author/Författare: Skriv in ditt namn och verifiera dig genom att trycka på knappen
 • Abstract: Skriv in ett abstract. (Ange även språk för ditt abstract.)
 • Subject/Ämne: Välj Law and Political Science.
 • Keywords/Nyckelord: Nyckelorden ska vara minst tre och separeras med ett komma (,) eller ett semikolon (;).
 • Ange uppsatsens språk.

2 Fliken Publication Info

Det enda obligatoriska fältet här är Publiceringsår. Välj innevarande kalenderår. Om du skrivit din uppsats höstterminen 2019 men lämnar in den i januari 2020, ange då även 2020 som publiceringsår.

3 Fliken Context har ett obligatoriskt fält, handledare.

- Supervisor: Skriv din/er handledares namn och tryck på knappen "Confirm Supervisor". Därefter klickar du på handledarens namn (blå länkad text). Finns det flera personer med samma namn, välj personen vid Statsvetenskapliga institutionen/Department of Political Science. En bock kommer då dyka upp till vänster om handledarens namn i formuläret.

4 Fliken Files and Access

Under denna flik laddar du upp pdf-versionen av uppsatsen. Tryck på knappen . En ny dialogruta öppnar sig med tre fält, File, Access Level och Copyright Disclaimer. Under File söker du upp pdf-filen genom att trycka på . Under access level bestäms tillgängligheten för dokumentet. Du som författare väljer själv önskad nivå av publicering. Obs! Uppsatsen eller ditt examensarbete blir trots detta val inte publicerad/publik förrän det har examinerats och erhållit ett godkänt betygsresultatet. Godkänn slutligen uppladdningen av dokumentet genom att sätta ett kryss framför och tryck på .

Fliken Additional Info

Under denna flik kan du/ni som författare ge ytterligare information om arbetet eller t ex tacka intervjupersoner. All information som läggs in under Additional Info blir publikt. Detta fält är inte obligatorisk.

Fliken Message

Information som lämnas under Message är inte publik. Detta fält används inte vid statsvetenskapliga institutionen.

Sista steget

Det slutliga steget för inlämningen är att skicka in uppsatsen, klicka på <Submit Record to Teacher!>. Detta är en absolut nödvändig åtgärd för att uppsatsen skall bli inlämnad och för att den ska schemaläggas. Lärarna i detta fall är statsvetenskapliga institutionens uppsatsadministratörer.

OBS! Om du glömt ett obligatoriskt fält så kommer du att se ett meddelande i rött högst upp på sidan, Mandatory field (information om vilket fält) is missing.

Om alla obligatoriska fält var ifyllda så stängs publiceringsformuläret och du återkommer till första sidan. Nu ser du din post i en lista. Listan kan nu bestå av flera uppsatser som publicerats inom kursen men du kan endast redigera din egen post. Om allt blivit rätt när du lade in posten och du klickat på <Submit Record to Teacher!> ska det stå att statusen är "In Progress". Om status anges som "Private" har du missat det sista steget.

 

Nedladdning av andras uppsatser inför seminariet

För att ladda ned uppsatser och examensarbeten inför examinationseminariet så ska du logga in LUP Student Papers (men vänta tills det att schemat har publicerats).

LUP Student Papers

Logga in med ditt studentkonto. Välj kurs du önskar se uppe i högra hörnet och en lista av inlämnade uppsatser blir synliga. Nu kan du välja att ladda hem ett urval av inlämnade uppsatser. Klicka på uppsatsens titel för att ladda hem den till din dator.

 

Ej klar med uppsatsen i tid

Om du inte blev klar med din uppsats inom terminens ram och vill lämna in en uppsats från en tidigare termin. Du kan göra det både vid ordinarie- och vid uppsamlingsinlämningstillfällena. 

Inte klar inom terminens ram- uppsamlingstillfällen

 

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten