Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inlämning av uppsatsen

Information om hur man lämnar in elektroniskt, samt annan viktig formalia.

Här kan du bland annat läsa om:

 • Rutiner för inlämning av uppsatser för vårterminen 2021
 • Inlämning av uppsatsen i Lund University Publications Student Papers (LUP) 
 • Nedladdning av andras uppsatser inför seminariet

För aktuella datum för nästa inlämningstillfälle se svet.lu.se/uppsatsarbete
 

Viktig information vid inlämning av uppsats

Bästa uppsatsförfattare, inlämning och examination av uppsatser under vårterminen 2021 kommer att genomföras online. Du behöver alltså inte inkomma med papperskopior av din uppsats dagen för inlämning eller fysiskt vara på plats i Lund när din uppsats examineras. Läser mer under - Rutiner för inlämning av uppsatser - så att du säkerställer att du genomför alla steg av inlämningen för att kunna schemaläggas. 

Om du ingår i ett ett uppsatspar på fortsättningskursen så ska endast en (1) av er genomföra nedanstående inlämning. Tänk på att bägge uppsatsförfattare måste kopplas till uppsatsposten i LUP Student Papers.

Rutiner för inlämning av uppsats

1. Du laddar upp din uppsats i LUP Student Papers i enlighet med instruktioner (se nedan) senast kl. 11.00 dagen för inlämning. 

2.  Du skickar din uppsats till Urkund för plagiatkontroll i enlighet med instruktioner (se nedan).

3. Du skickar din uppsats som pdf-fil absolut senast kl. 11.00 dagen för inlämning till uppsatsadministration [at] svet [dot] lu [dot] se (subject: Uppsatsinl%C3%A4mning%202021, body: Bra%20jobbat%2C%20du%20har%20snart%20l%C3%A4mnat%20in%20din%2Fer%20uppsats%20f%C3%B6r%20schemal%C3%A4ggning!%0A%0AUppge%20h%C3%A4r%20i%20meddelandetexten%20eventuell%20alternativkurs%2C%20aktuell%20e-postadress%20och%20telefonnummer.%0A%0AGl%C3%B6m%20heller%20inte%20att%20bifoga%20din%20uppsats%20och%20v%C3%A4nligen%2C%20namnge%20din%20pdf-fil%20i%20enlighet%20med%20f%C3%B6ljande%20syntax%3A%20Kurskod-Efternamn-F%C3%B6rnamn.pdf.%0A%0AEfter%20vi%20mottagit%20din%20uppsats%20kontrollerar%20vi%20att%20allt%20ser%20bra%20ut%20i%20LUP%20Student%20Papers%20och%20Urkund.%20%C3%84r%20allt%20okej%20s%C3%A5%20f%C3%A5r%20du%20en%20bekr%C3%A4ftelse%20fr%C3%A5n%20oss%20att%20vi%20mottagit%20din%20uppsats%20och%20att%20du%20kan%20anse%20den%20som%20inl%C3%A4mnad.%20T%C3%A4nk%20p%C3%A5%20att%20det%20kan%20vara%20m%C3%A5nga%20som%20l%C3%A4mnar%20in%20sin%20uppsats%20och%20att%20det%20kan%20ta%20lite%20tid.%0A%0AV%C3%A4nligen%20observera%20att%20om%20du%20l%C3%A4mnar%20in%20din%20uppsats%20dagen%20eller%20dagarna%20f%C3%B6re%20deadline%20kan%20det%20ta%20l%C3%A4ngre%20tid%20tills%20att%20du%20f%C3%A5r%20din%20mottagningsbekr%C3%A4ftelse.%20%0A%0ATack%20p%C3%A5%20f%C3%B6rhand!%0A%0AUppsatsadministrat%C3%B6rerna) (uppsatsadministratörerna). Vänligen namnge din pdf-fil med kurskod, efternamn, förnamn (ex. STVK02-Andersson-Maja.pdf).

Meddelandetext
I mejlet ska också finnas uppgifter om kurskod, alternativkurs, mejladress och telefonnummer (om paruppsats till samtliga uppsatsförfattare).

Mottagningsbekräftelse
Efter att uppsatsadministratörerna kontrollerat din post på LUP Student Papers få du via mejl en bekräftelse på att din uppsats är mottagen för schemaläggning. (Skulle ett sådant mejl utebli så har uppsatsen inte kommit fram och kan inte schemaläggas).

Tänk på att vi tar emot många uppsatser, så det kan dröja ett tag innan du får din bekräftelse.

Papperskopior

Vid detta inlämningstillfälle behöver du inte lämna in de tre utskrivna pliktexemplaren. Vänligen observera att om du genomför mindre korrigeringar av din uppsats efter examination måste du själv skriva ut och inkomma med ett nytt pliktexemplar till universitetsarkivet.

Seminarier

Schema för uppsatsseminarierna skickas ut via mail, vanligtvis senast dagen efter uppsatsinlämningen.

Studenter förväntas kunna vara tillgängliga online hela seminarieperioden. Schemaläggningen för seminarierna är en komplicerad process där hänsyn måste tas till många olika faktorer. Detta gör att det är svårt att ta hänsyn till individuella önskemål om specifika datum och tider för examination.

Om någon student har mycket starka skäl att inte kunna närvara online en viss seminariedag (tex. läkarbesök, begravning etc.) ska meddelande om detta lämnas till uppsatsadministratörerna vid inlämningstillfället. Vi försöker då i möjligaste mån ta dessa omständigheter i beaktande.
 

Examinationsseminarium genom Zoom 

Examinationen kommer att ske på kommunikationsplattformen Zoom. Examinator sätter upp ett möte och bjuder in medlemmarna i seminariegruppen med en länk via mejl. Här är några saker du bör tänka på inför seminariet:

 • Om du inte redan har gjort det skapa ett Zoom konto. Gå till https://lu-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt Studentkonto så skapas ditt konto på Zoom.
 • Vi rekommenderar att du laddar ned och använder Zoom på din enhet.
 • Logga in med ditt studentkonto (SSO). Om du får förfrågan om anslutning till server så är det lu-se.zoom.us som du uppger först innan du kan logga in med ditt studentkonto.

Inför seminarieövningen

 • Säkerställ att du har tillgång till en säker nätuppkoppling och tyst miljö.
 • Håll din egen mikrofon avstängd under seminariet när du inte själv försvarar din uppsats eller fungerar som opponent. Du kommer att behöva använda din kamera.
 • I chatten på Zoom finns en funktion för att ”räcka upp handen”. Använd den om du vill göra ett inlägg i diskussionen. Examinator fungerar som ordförande och fördelar ordet.
 • Om du inte har erfarenhet av Zoom sedan tidigare är det bra om du tränar lite på förhand.

Urkund

Innan du lämnar in uppsatsen ska du skicka den slutgiltiga versionen av uppsatsen för granskning i plagiatkontrollsystemet Urkund. Skicka din uppsats som bilaga i ett mail till adressen thesis [dot] svetlu [at] analys [dot] urkund [dot] se. Urkund hanterar de flesta vanliga filformat så det spelar ingen roll om du skickar den som word- eller pdf-fil. Ämnesraden kan lämnas tom.

LUP Student Papers

Om du har problem med inlämningen i LUP, kontakta i första hand uppsatsadministratörerna (uppsatsadministration [at] svet [dot] lu [dot] se) som kan hjälpa dig med detta.

Inlämning av uppsatsen i Lund University Publications Student Papers (LUP)

Det är viktigt att du skriver hela uppsatsen i en enda fil, dvs. förstasida, abstract, innehållsförteckning, text, referenslistan och ev. bilagor ska inte delas i olika små worddokument!

Samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att alla uppsatser och examensarbeten som examineras inom fakultetens institutioner ska publiceras elektroniskt. Uppsatsen ska lämnas in som pdf-fil, se mer information om detta nedan. Om ni är två medförfattare på uppsatsen ska ni bara lägga in uppsatsen en gång i LUP, samma uppsatspost kan kopplas till flera studenter.

Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att en student ska kunna lämna in sin uppsats i LUP Student Papers. Studenten måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuell uppsatskurs, och ha tillgång till sitt studentkonto. Har uppsatsen en medförfattare måste även han eller hon vara registrerad på den aktuella kursen och ha tillgång till sitt studentkonto. Om du inte är registrerad på rätt termin, se information om hur du omregistrerar dig.

Information till dig som inte är klar inom terminens ram

Studentkonto

Har du inte tillgång till ditt studentkonto kan du inte lämna in! Om du har tappat/glömt bort ditt lösenord kan du beställa ett nytt via servicedesk [at] lu [dot] se. Observera att det tar ca en vecka att få nytt lösenord.

Mer information om studentkonto finns på Lunds universitets centrala webbplats

Från ordbehandlingsdokument till pdf

PDF står för Portable Document Format och är ett filformat som skapats av företaget Adobe för att lätt kunna förmedla olika dokument i ett lättläst format från alla möjliga olika program. Företagets läsare Acrobat Reader finns numera i nästan alla datorer - och finns det inte så går det att ladda ner gratis.

Ladda ner Acorbat Reader gratis på adobe.com

Läsprogrammet kan dock inte skapa pdf-filer. Eftersom du behöver kunna skicka in pdf-filer till LUP kommer här en beskrivning hur du kan gå till väga.

Om du redan har den kommersiella versionen av Acrobat installerad kan du via utskriftsrutan (lite olika ställen beroende på om det är Windows eller MacOS) välja att skriva ut till en pdf-fil istället för till en skrivare. eller helt enkelt välja "spara som" PDF.

Elektronisk inlämning i LUP Student Papers

För att lämna in din uppsats elektroniskt gå till LUP Student Papers.

First time users

Om det är första gången du använder LUP Student Papers klicka på, logga in med ditt studentkonto och uppdatera din profil.

Logga in

Använd ditt studentkonto för att logga in i LUP Student Papers. Det första du möter som inloggad är en vy som visar vilken kurs/kurser du är registrerad på. Välj att lägga till uppsats för den aktuella kursen genom att klicka på länken med det aktuella kursnamnet. Om du är omregistrerad på kursen, välj att publicera uppsatsen på kursen som ges innevarande termin. Terminens syntax består av år och en avslutande siffra 1 (vårtermin) eller 2 (hösttermin). Till exempel skrivs vårterminen 2020 som 20201.

Publiceringsformulär

Nu kommer du till ett publiceringsformulär som är indelad i flikarna, Work, Publication Info, Context, Files and Access, Additional Info och Message. Obligatoriska flikar för inlämningen av uppsatsen/examensarbetet är:

 1. Work,
 2. Publication Info,
 3. Context och
 4. Files and Access.

Om du av någon anledning inte hinner slutföra inlämningen vid ett och samma tillfälle kan du när som helst välja att spara och stänga för att återuppta arbetet vid ett senare tillfälle.

Obligatoriska fält (ett förtydligande):

1. Fliken Work

Den första fliken Work är din beskrivning av din uppsats med obligatoriska fält som författare, titel, abstract och nyckelord. Du kommer inte att behöva välja publisher (statsvetenskapliga institutionen) då det sker automatiskt genom din kursregistrering.

 • Termin: Välj den innevarande terminen som publiceringstermin. Terminens syntax består av år och en avslutande siffra 1 (vårtermin) eller 2 (hösttermin). Exempel, höstterminen 2019 blir 20192.
 • Author/Författare: Skriv in ditt namn och verifiera dig genom att trycka på knappen
 • Abstract: Skriv in ett abstract. (Ange även språk för ditt abstract.)
 • Subject/Ämne: Välj Law and Political Science.
 • Keywords/Nyckelord: Nyckelorden ska vara minst tre och separeras med ett komma (,) eller ett semikolon (;).
 • Ange uppsatsens språk.

2 Fliken Publication Info

Det enda obligatoriska fältet här är Publiceringsår. Välj innevarande kalenderår. Om du skrivit din uppsats höstterminen 2019 men lämnar in den i januari 2020, ange då även 2020 som publiceringsår.

3 Fliken Context har ett obligatoriskt fält, handledare.

- Supervisor: Skriv din/er handledares namn och tryck på knappen "Confirm Supervisor". Därefter klickar du på handledarens namn (blå länkad text). Finns det flera personer med samma namn, välj personen vid Statsvetenskapliga institutionen/Department of Political Science. En bock kommer då dyka upp till vänster om handledarens namn i formuläret.

4 Fliken Files and Access

Under denna flik laddar du upp pdf-versionen av uppsatsen. Tryck på knappen . En ny dialogruta öppnar sig med tre fält, File, Access Level och Copyright Disclaimer. Under File söker du upp pdf-filen genom att trycka på . Under access level bestäms tillgängligheten för dokumentet.

OBS! Inför uppsatsventileringen behöver dina kurskamrater möjligheten att nå ditt uppsatsarbete. Din publiceringsgrad måste inför seminarieövningen vara "Open" eller minst "LU/LTH". Efter uppsatsseminariet kan du som Du som författare själv välja önskad nivå av publicering.

Uppsatsen eller ditt examensarbete blir trots detta val inte publicerad/publik förrän det har examinerats och erhållit ett godkänt betygsresultatet.

Godkänn slutligen uppladdningen av dokumentet genom att sätta ett kryss framför "I accept" och tryck på "Submit".

Fliken Additional Info

Under denna flik kan du/ni som författare ge ytterligare information om arbetet eller t ex tacka intervjupersoner. All information som läggs in under Additional Info blir publikt. Detta fält är inte obligatorisk.

Fliken Message

Information som lämnas under Message är inte publik. Detta fält används inte vid statsvetenskapliga institutionen.

Sista steget

Det slutliga steget för inlämningen är att skicka in uppsatsen, klicka på <Submit Record to Teacher!>. Detta är en absolut nödvändig åtgärd för att uppsatsen skall bli inlämnad och för att den ska schemaläggas. Lärarna i detta fall är statsvetenskapliga institutionens uppsatsadministratörer.

OBS! Om du glömt ett obligatoriskt fält så kommer du att se ett meddelande i rött högst upp på sidan, Mandatory field (information om vilket fält) is missing.

Om alla obligatoriska fält var ifyllda så stängs publiceringsformuläret och du återkommer till första sidan. Nu ser du din post i en lista. Listan kan nu bestå av flera uppsatser som publicerats inom kursen men du kan endast redigera din egen post. Om allt blivit rätt när du lade in posten och du klickat på <Submit Record to Teacher!> ska det stå att statusen är "In Progress". Om status anges som "Private" har du missat det sista steget.

 

Nedladdning av andras uppsatser inför seminariet

För att ladda ned uppsatser och examensarbeten inför examinationseminariet så ska du logga in LUP Student Papers (men vänta tills det att schemat har publicerats).

LUP Student Papers

Logga in med ditt studentkonto. Välj kurs du önskar se uppe i högra hörnet och en lista av inlämnade uppsatser blir synliga. Nu kan du välja att ladda hem ett urval av inlämnade uppsatser. Klicka på uppsatsens titel för att ladda hem den till din dator.

 

Ej klar med uppsatsen i tid

Om du inte blev klar med din uppsats inom terminens ram och vill lämna in en uppsats från en tidigare termin. Du kan göra det både vid ordinarie- och vid uppsamlingsinlämningstillfällena. 

Inte klar inom terminens ram- uppsamlingstillfällen