Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppsatsarbete

Information om inlämning

För dig som läser Freds- och konfliktvetenskap

Läs mer på ämnets samlingssidor


För dig som läser Statsvetenskap

 • Uppsamlingsinlämning av uppsatsarbeten och examensarbeten statsvetenskap (alla nivåer)
  15 augusti 09-11 i ed230.

  Uppsatsseminarier äger rum mellan 22-23, 26 augusti.

   

Läs mer på sidan Inlämning av uppsatsen

Blev du inte klar inom terminens ram?
Läs mer på sidan Inte klar inom terminens ram.

En kvinna sitter vid ett skrivbord och läser i ett häfte.
Innan du skriver uppsatsen

Vad vi väntar oss av en uppsats, kopplingar till teorikursen, vilka särskilda moment som gäller uppsatsdelen, uppsatsmall mm. Här får du läsa mer om:

 • Uppsatsens koppling till kursen
 • Paruppsats eller individuell uppsats
 • Uppsatsens längd
 • Malldokument för uppsatsen
 • StiL-identitet
   

Uppsatsens koppling till kursen

På fortsättnings- och kandidatnivå är uppsatskursen (STVA22 respektive STVK02) integrerad med den valda teorikursen. Läraren på teorikursen (eller en av dem om det är ett lärarlag) kommer att agera handledare åt dig under skrivandets gång. Det är bra att redan tidigt under terminen börja fundera över ett lämpligt uppsatsämne. Inget hindrar att man (med handledarens samtycke) väljer ett uppsatsämne utanför teorikursens centrala ramar, men det blir givetvis enklare att utveckla någon aspekt som man sysslat med tidigare eftersom man åtminstone inledningsvis kan dra god nytta av vad man redan läst.

Avancerad nivå

Även på avancerad nivå (masternivå) är examensarbetet ibland integrerad med en teorikurs eller en viss tematik (t ex på MSc in European Affairs). I allmänhet finns det dock ingen direkt koppling mellan en specifik teorikurs och ditt examensarbete på denna nivå. Det innebär att kursens uppläggning blir något annorlunda. När du antagits till ditt examensarbete så kommer du att erhålla ett introduktionsbrev där du uppmanas att lämna in en uppsatsidé till terminsstarten.  Institutionens uppsatskoordinator kommer att inledningsvis hålla ett obligatoriskt introduktionsseminarium där studenternas uppsatsidéer diskuteras och utifrån dessa fördelas handledare inom uppsatskursens lärarlag. Detta förutsätter att studenterna direkt vid terminsstarten presenterar sina uppsatsidéer. Närmare instruktioner ges på hemsidan för respektive uppsatskurs.

På avancerad nivå finns fyra olika uppsatskurser.  Examensarbete för magisterexamen 15 hp (STVM20) är avsedd för den som läser mot en filosofie magisterexamen (ett år) och examensarbete för masterexamen 30 hp (STVM25 ) är avsedd för den som läser mot filosofie masterexamen (två år) . Master´s (Two Years) Thesis in European Affairs 30 hp (STVM23) är avsedd för de som läser mot filosofie masterexamen i European Affairs och Master's (Two Years) Thesis in Welfare Policies and Management 30 credits (WPMM40) är avsedd för de som läser mot filosofie masterexamen i Welfare Policies and Management, huvudområde statsvetenskap.

Paruppsats eller individuell uppsats

På fortsättningsnivån skrivs uppsatserna i grupper om två studenter. Fundera över vem du vill skriva tillsammans med redan från kursens första dag!

Examensarbeten på kandidat-, magister-, och masternivå skrivs individuellt.

Uppsatsens längd

Den tillåtna maxlängden är samma för alla uppsatser- och examensarbeten, utom för examensarbete för masterexamen om 30 hp:

Nivå Högsta antal ord

 • Uppsatsarbete inom fortsättningskurs (12 hp): 10 000
 • Examensarbete för kandidatexamen (15 hp): 10 000
 • Examensarbete för magisterexamen (15 hp): 10 000
 • Examensarbete för masterexamen (30 hp): 20 000

Maxlängden för antal ord får inte överskridas!
 

Malldokument för uppsatsen

Uppsatsen skall även följa våra riktlinjer för typografi. I häftet Konsten att skriva och tala finns detaljerad information om detta, men för att förenkla för er så har vi tagit fram ett malldokument (word-format) som redan från början är inställd på rätt sätt, och som vi mycket starkt rekommenderar er att använda.

Studentkonto

För att kunna lämna in uppsatsen när den är färdig måste du ha ett fungerande studentkonto. Är ni två författare måste båda ha studentkonton. Om du har tappat/glömt bort ditt lösenord kan du beställa ett nytt. Observera att det tar ungefär en vecka att få nytt lösenord.

Information om supporten för studentkonto finns på lu.se 

Mer information om ditt studentkonto hittar du på lu.se

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Uppsatsadministratörer
E-post: 
uppsatsadministration [at] svet [dot] lu [dot] se

Uppsatskoordinator
Maria Hedlund
Telefon: 046-222 01 63
E-post: maria [dot] hedlund [at] svet [dot] lu [dot] se

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten