Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mentorer för grundkurs

Hej och välkommen till mentorsverksamheten för dig som läser grundkursen i statsvetenskap!

Mentorsverksamheten består av en rad möten där vi diskuterar det som ni studenter anser vara viktigt.

Mentorsverksamheten är tänkt att fungera som ett diskussionsforum utanför kursens ursprungliga mönster. Allt från studieteknik till "dumma frågor" är tänkt att stå på agendan för mötena. Mentorn som håller i mötena fungerar som någon form av diskussionsledare.

Hör vad andra studenter tycker

Som ny student vid grundkursen i statsvetenskap kan mentorsverksamheten hjälpa dig att få tillfälle att höra vad andra studenter tänker angående allt från kurslitteratur till kluriga begrepp. Även om du har läst på universitet tidigare tycker vi att ett mentorsmöte kan vara aktuellt då det blir ett naturligt sätt att lära känna andra studenter på kursen och diskutera den under lite mer avslappande former.

Frivilligt en gång i veckan

Mentorsmötena kommer att äga rum en gång i veckan under kursens första veckor och varar ca 1 timme. Vi försöker också alltid att planera så att de är i anslutning till era föreläsningar. Mentorn håller i diskussioner och övningar, men lyssnar gärna på önskemål om mötesaktiviteter från er studenter.

Avslutningsvis kan tilläggas att detta är en frivillig aktivitet helt fristående från kursen och att alla på kursen är varmt välkomna oberoende av om du har läst på universitetet tidigare eller inte.

Om du har några frågor är du självklart varmt välkommen att maila redan nu!

Vi ses!

/Mentorerna

Vi har även en särskild mentorsverksamhet som riktar sig till dig som står inför ditt första uppsats- eller självständiga examensarbete.


Nuvarande grundnivåmentorer


Martin Hansen
E-post: martin [dot] guterstam [at] gmail [dot] com

Mitt namn är Martin Hansen och i skrivande stund läser jag institutionens masterprogram i statsvetenskap. Jag kommer ursprungligen från Uppsala (där jag läste grundkursen i statsvetenskap), men läste resten av politices kandidatprogrammet här vid Lunds universitet. Våren 2016 tog jag ut min kandidatexamen och inom ramen för den har jag studerat såväl nationalekonomi som statistik och hunnit med en utbytestermin i Sydkorea. Mellan 2016 och idag har jag arbetat för studenterna vid Lunds universitet som studentkårsföreträdare. 

Inom fältet är jag svag för statsvetenskapens grundläggande frågor (vad är, hur fungerar och vem har makt? hur fungerar samspelet mellan människor och staten?) och frågor om klass (samspelet mellan samhälle och klass, frågor om frihet). Men jag gillar också bredden i statsvetenskapen och intresserar mig för samtliga discipliner i någon utsträckning. 

Som mentor tror jag på ett stöttande klimat och samtal baserat på vad gruppen vill arbeta med. Jag hoppas få möjligheten att dela med mig av mina erfarenheter, men också leda och delta i stimulerande diskussioner kring såväl grundläggande statsvetenskap som studietekniker. Den som har frågor eller funderingar behöver inte tveka - skicka mig ett mail så svarar jag så snart jag kan.

Axelina Larsson
E-post: axelina [dot] larsson [at] hotmail [dot] se

Hej! Jag heter Axelina och jag tog min kandidatexamen i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi våren 2017. Nu studerar jag till gymnasielärare i samhällskunskap och svenska. Min förhoppning är att mitt intresse för såväl statsvetenskap som läroprocesser kan spilla över på er. Under min tid som PPE-student upplevde jag möten och diskussioner med studiekamrater och lärare som de mest betydelsefulla för min egen utveckling. Därför ser jag mycket fram emot att träffa er och höra era tankar om världen!

My Thorsén Myrenberg
E-post: mysanification [at] gmail [dot] com

Hej. Jag heter My och ska skriva min C-uppsats i statsvetenskap. Jag brinner för social rättvisa och tycker att det är viktigt att forskning och akademin ska bidra till att förbättra livet för de mest marginaliserade. Därför är participatory action research tilltalande som metod då den fokuserar på civilsamhällets delaktighet samt konkret agerande för förändring. Jag är särskilt intresserad av hur statens roll påverkar den aktiva vs. den passiva medborgaren. Gräsrotsorganisering och aktivism har inspirerat mig som verktyg för att nå en bättre levnadsstandard. Starka exempel från mina fältstudier i Indien och i USA visar på den förändringskraft människor med agentskap kan utgöra på ett strukturellt samhällsplan. Jag är mentor för att bidra till en stöttande och inspirerande tid för nya studenter genom att dela med mig av och vägleda utifrån mina egna erfarenheter på universitetet. Det finns fler än en rätt väg.
 
Marcus Persson
E-post: pol15mpe [at] student [dot] lu [dot] se

Hej! Jag heter Marcus Persson och jag läser masterprogrammet i statsvetenskap. Min resa i Lund började i Pol.kand-programmet hösten 2015. Utöver statsvetenskapen och nationalekonomin har jag även läst samhällsgeografi och sociologi under programmets valbara terminer. Inom statsvetenskapen har jag främst intresserat mig för förvaltningspolitik och mina två uppsatser har handlat om gymnasielärares handlingsutrymme samt användandet av expertkunskap i frågan om spårväg i Lund. Frågor om offentlig förvaltning, vem som har makten av politiker och tjänstemän samt frågan om förhållandet mellan individ och samhälle ligger mig varmt om hjärtat. Då jag själv kom till Lund med högst begränsade kunskaper kring vad det innebär att läsa statsvetenskap på ett universitet, och helt utan kontakter i Lund, hoppas jag som mentor på att kunna erbjuda de nya studenterna vägledning, hjälp och ett forum för diskussion som gör att de kan ta sig över den där första tröskeln. När det väl är gjort är jag nämligen säker på att några av de mest lärorika och givande åren i livet följer, åtminstone har det varit så för mig. Hör gärna av dig om du funderar på något!
 
Åsa Setterquist
E-post: liv15as1 [at] student [dot] lu [dot] se

Hej, jag heter Åsa Setterquist och är en av höstens grundkursmentorer 2018. Under hösten 2018 skriver jag min kandidatsuppsats i statsvetenskap och gör jag min sista termin på min Fil.kand som jag påbörjade 2016. Mitt stora intresseområde är demokrati och politiskt beteende. Förutom statsvetenskap har jag även läst mänskliga rättigheter, sociologi, etnologi och intresserar mig generellt för samhällets stora och små strukturer. På mentorverksamheten hoppas jag kunna skapa lärorika diskussioner och bidra med användbart material baserat på mina tidigare erfarenheter inom statsvetenskap samt som student vid universitetet. Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på min mail. Jag ser fram emot våra kommande diskussioner!

Sidansvarig:

Kontakta oss

Simon Davidsson (mentorskoordinator)
E-post: simon [dot] davidsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Martin Hansen
E-post: martin [dot] guterstam [at] gmail [dot] com

Axelina Larsson
E-post: axelina [dot] larsson [at] hotmail [dot] se

My Thorsén Myrenberg
E-post: mysanification [at] gmail [dot] com

Marcus Persson
E-post: pol15mpe [at] student [dot] lu [dot] se

Åsa Setterquist
E-post: liv15as1 [at] student [dot] lu [dot] se
 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten