Stöd för dig som läser på distans

Tycker du att det är svårare att hantera dina studier nu när utbildningen sker på distans? När vardagen inte erbjuder samma praktiska struktur som vanligt blir det ännu viktigare med goda studiestrategier.

Student läser i en bok

Ligger du efter med uppsatsen? 
Har du fastnat i studierna?
Skjuter du upp pluggandet?

Läs tips och råd för hur du ska klara dina distansstudier

Känner du oro eller ångest över dina studier?
Läs om de tips och stöd som finns!

Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp med dina studier?
Vi på Pedagogiskt stöd kan hjälpa dig!