Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examinationsregler

Betyg på kurs

Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Som student bedöms ditt resultat utifrån kursens lärandemål.

  • För betyget A ska du visa ett utmärkt resultat.
  • För betyget B ska du visa ett mycket bra resultat.
  • För betyget C ska du visa ett bra resultat.
  • För betyget D ska du visa ett tillfredsställande resultat.
  • För betyget E ska du visa ett tillräckligt resultat.
  • För betyget Underkänd har du visat ett otillräckligt resultat.

Betyget på hel kurs på grundkurser och fortsättningskurser bestäms genom en sammanvägning av betygen på de delkurser som ingår i kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med antalet delkurser och avrundas enligt matematiska principer. Betyg på hel kurs på kandidatkurser avgörs av betygsresultatet på delkurs 3, Examensarbete för kandidatexamen.