Examinationsregler

Betyg på kurs

Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Som student bedöms ditt resultat utifrån kursens lärandemål.

  • För betyget A ska du visa ett utmärkt resultat.
  • För betyget B ska du visa ett mycket bra resultat.
  • För betyget C ska du visa ett bra resultat.
  • För betyget D ska du visa ett tillfredsställande resultat.
  • För betyget E ska du visa ett tillräckligt resultat.
  • För betyget Underkänd har du visat ett otillräckligt resultat.

Betyget på hel kurs på grundkurser och fortsättningskurser bestäms genom en sammanvägning av betygen på de delkurser som ingår i kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med antalet delkurser och avrundas enligt matematiska principer. Betyg på hel kurs på kandidatkurser avgörs av betygsresultatet på delkurs 3, Examensarbete för kandidatexamen.