Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Politices kandidatprogram POL KAND

UTBILDNINGSPROGRAM: POLITICES KANDIDATPROGRAMMET 180 högskolepoäng. startar hösttermin och vårtermin

Politices kandidatprogrammet bygger på en kombination av statsvetenskap och nationalekonomi, med valbara kurser inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Programmet omfattar totalt 180 högskolepoäng, dvs. tre års heltidsstudier. Minst 90 högskolepoäng, inklusive kandidatuppsats, skall läsas i antingen nationalekonomi, statsvetenskap eller samhällsgeografi. 
 

Samspelet mellan politik och ekonomi

Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer. Utbildningen betonar samspelet mellan politik och ekonomi. Det ekonomiska perspektivet uppmärksammar hur resurser skapas och vilka ramar det sätter för den offentliga politiken. Det politiska perspektivet uppmärksammar hur olika prioriteringar och komplicerade beslutsprocesser leder till ett utfall som ibland avviker från det som är förväntat eller önskvärt.
 

Kunskap om samhällsförändringar

I utbildningen betonas att den starka gränslinjen mellan privat och offentligt gradvis har luckrats upp, liksom att det blivit allt svårare att upprätthålla en skärningspunkt mellan nationella och internationella frågor. Kunskap om sådana samhällsförändringars orsaker, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmets inriktning.
 

Bredd mot forskning och arbetsmarknad

Programmet ger kunskaper inom breda och forskningsmässigt väl förankrade fält. Den analytiska förmågan tränas genom muntliga och skriftliga analysuppgifter, eget forskningsarbete och uppsatsskrivande. Politices kandidatprogrammet ger en god grund för en bred arbetsmarknad med arbetsuppgifter inriktade mot analys, utredning, ledning och kommunikation inom såväl offentlig som privat sektor. Programmet ger också en god grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Sidansvarig:

Kontakta programmet

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 89 52

Våra studievägledare:

  • Daniel Alfons
  • Mats Janér
  • Sahar Valizadeh
     

Information om programmet

Antagningspoäng

Statistik över antagningspoäng till fristående kurser och utbildningsprogram på Anmälan och antagning på lu.se.
 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten