Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanliga frågor

UTBILDNINGSPROGRAM: POLITICES KANDIDATPROGRAMMET
Frågor och svar, vanliga frågor.


Anmälan och antagning

Q: Hur anmäler jag mig till programmet?
A: Du anmäler dig via Antagning.se senast den 15 april för höstterminen och senast den 15 oktober för vårterminen.

Q: Hur ansöker jag till kurser inom utbildningsprogrammet?
A: Sök upp Politices kandidatprogrammet i listan på Lunds universitets centrala sida för information om anmälan inom program.

Q: Jag är antagen till pol.kand.-programmet. Måste jag även ansöka till en kurs till första terminen?
A: Nej, du behöver inte ansöka till en kurs. I och med din programantagning blev du även antagen till grundkursen i statsvetenskap 1-30 hp som är programmets första termin.

Q: Jag har glömt/inte fått information om mitt studentkonto (StiL). Vad ska jag göra?
A: Skriv till servicedesk [at] lu [dot] se och uppge dina personuppgifter. En ny identitet skickas hem till din folkbokföringsadress. Läs mer om studentkonto på Lunds universitets centrala webbplats

Q: Jag har missat sista anmälningsdag. Hur gör jag?
A: Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan på Antagning.se.

Q: Jag har redan läst grundkursen i statsvetenskap. Kan jag ansöka till utbildningsprogrammets senare delar?
A: Ja, du kan ansöka till programmets senare delar. Viktigt! Läs igenom Ansökan till programmets senare delar innan du ansöker på Antagning.se

Q: Jag har skäl som gör att jag tycker att ni borde behandla min sena anmälan som inkommen i tid. Hur ska jag göra?
A: Om du har mycket goda skäl kan du skriva ett brev och begära att din anmälan ska betraktas som inkommen i tid. Du ska då också styrka dina skäl med intyg eller dylikt. Att du bara missat att det var sista anmälningsdag, överlåtit till någon annan person att sända in din anmälan och han eller hon sedan glömt att göra det, eller att din anmälan har kommit bort i posten är inte skäl nog. Du ska skicka skrivelsen till Antagning, 833 82 Strömsund. I brevet ska du skriva som att den är ställd till Antagningsnämnden vid Lunds universitet.

Q: Jag läser inom programmet men behöver mer information om val till kommande terminer. Hålls det något informationsmöte?
A: Ja. Varje termin innan tiden för ansökan gått ut hålls ett informationsmöte av studievägledarna i nationalekonomi, samhällsgeografi och statsvetenskap om valalternativ inom programmet. Information om detta publiceras på Lund universitets centrala webbplats: Programanvisningar

Q: Måste jag ansöka till kurser varje termin även då jag är antagen till pol.kand.-programmet?
A: Ja. Som student inom programmet måste du alltid ansöka till den kursen du avser att läsa kommande termin.

Q: Ska jag ansöka till kurser inför varje termin även om jag är registrerad på pol.kand.-programmet?
A: Ja, även studenter inom utbildningsprogrammet måste söka till kurser genom Antagning.se

Q: Vad får jag för meritvärde när jag anmäler mig sent?
A: Om du anmäler dig för sent får du inget meritvärde baserat på betyg, högskoleprov eller akademiska meriter. Sena anmälningar från behöriga sökande placeras in efter de sökande som anmält sig i tid, baserat på den dag då den sena anmälan inkommit. Om du anmäler dig sent till en kurs med platsgaranti placeras du också som reserv efter alla som sökt i tid. Din reservplacering baseras på hur sen din anmälan är.

Q: Var kan jag hitta statistik och antagningspoäng från föregående terminer?
A: Länken tar dig till statistik och antagningspoäng för samtliga program och fristående kurser vid Lunds universitet.


Pol.kand. - allmänna frågor

Q: Politices kandidatprogrammet vad är det?
A: Från höstterminen 2007 har vi erbjudit vi ett treårigt utbildningsprogram som alternativ till det tidigare fyraåriga pol.mag.-programmet. Utbildningen har tre huvudområden/examensämnen; nationalekonomi, samhällsgeografi och statsvetenskap.

Q: Är jag behörig att läsa en masterutbildning efter en pol.kand. examen?
A: Ja, du uppfyller behörigheten till ett stort urval av masterutbildningar med en pol.kand.- och fil.kand. examen. Ditt val av huvudområde inom pol.kand.-programmet påverkar till viss del vilka masterprogram du kan ansöka till. Kontakta din studievägledare för mer information om utbudet av masterprogram inom ditt huvudområde vid Lunds universitet.

Q: Hur många platser finns det till pol.kand.-programmet och antar ni även studenter till vårterminen?
A: Programmet har 75 utbildningsplatser och vi antar studenter till vårterminer och höstterminer.

Q: Hur många poäng är helt valfria inom pol.kand. programmet?
A: 30 hp, en termin är helt valfri.

Q: Hur många poäng kan ingå i en pol.kand. examen?
A: 180 högskolepoäng, 6 terminer heltidsstudier.

Q: Jag funderar på att ta ett studieuppehåll från pol.kand.-programmet. Hur går jag tillväga?
A: Ansökan om studieuppehåll görs på ansökningsblanketten Anmälan om studieuppehåll (pdf). Blanketten kan infyllas elektroniskt. Ansökan om studieuppehåll ska senast två veckor före terminsstart lämnas in till studievägledningen vid statsvetenskapliga institutionen. Du kan erhålla studieuppehåll för maximalt två terminer. Studieuppehåll medges inte under första terminen på programmet.

Q: När ska jag ta studieuppehåll från programmet?
A: Om du ska läsa en termin inom programmet vid ett annat universitet eller högskola i Sverige så ska du ta studieuppehåll den terminen. Om du ska läsa en kurs som du inte vill ska ingå som dina valfria poäng inom programmet så ska du ta studieuppehåll den terminen och ansöka till kursen som fristående kurs. Ska du ta en uppsamlingstermin och tentera kurser eller delkurser som är registrerade som kurs inom programmet så ska du INTE ansöka om studieuppehåll. Är du osäker på om du ska anmäla ett studieuppehåll eller inte kontakta studievägledningen på studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se.

Praktik

Q: Kan jag genomföra en praktiktermin inom programmet?
A: Ja, du kan utnyttja dina 30 helt valfria högskolepoäng till en praktiktermin. Läs mer om praktikkursen under rubriken Praktik i menyn. För mer detaljerad information om praktikkursens utformning, behörighetskrav, ansökningsprocessen mm, se din programsida på Live@Lund.

Q: Jag hittar inte praktikkursen på antagning.se. Varför?
A: Praktikkursen utlyses inte på Antagning.se utan ansökningar hanteras internt av respektive huvudområde. För mer detaljerad information om praktikkursens utformning, behörighetskrav, ansökningsprocessen mm, se din programsida på Live@Lund.


Tillgodoräknande

Q: Jag har läst delar av en statsvetenskaplig kurs vid ett annat lärosäte. Kan jag få dessa studier tillgodoräknade inom ramen för en kurs i statsvetenskap vid Lunds universitet?
A: För information om tillgodoräknande vänligen kontakta studievägledning, e-post: Studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se (subject: Tillgodor%C3%A4knande%20) .

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten