Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Programmets struktur

UTBILDNINGSPROGRAM: POLITICES KANDIDATPROGRAMMET

Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp skall avläggas i något av examensämnena nationalekonomi, statsvetenskap eller samhällsgeografi. Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser.

Termin 1

Den första terminen läser alla studenter Statsvetenskap: grundkurs (1-30 hp)

Termin 2

Den andra terminen Nationalekonomi: grundkurs (1-30 hp).

Termin 3

 • Väljer man samhällsgeografi som huvudområde läses Samhällsgeografi: grundkurs (1-30 hp) termin 3.
 • Väljs nationalekonomi eller statsvetenskap som huvudområde kan studierna under termin tre inriktas mot ett urval av sidoämnen. Förutom 30 hp statsvetenskap och nationalekonomi är 30 hp i ett av de övriga uppräknade ämnena också obligatoriskt, och läses normalt termin tre: Grundkurs 1-30 hp i samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt eller statistik, alternativt 15 hp + 15 hp i statistik och handelsrätt (juridisk översiktskurs).

Valbar termin

I politices kandidatprogrammet ingår också en helt valbar termin motsvarande 30 hp, som utgörs av helt valfria kurser. Här finns möjlighet för dig som student att sätta din egen prägel på utbildningen. Den valfria terminen kan också utgöras av en utbytestermin eller praktik. Information om utbytesstuder finns under studieinformation. Om du önskar genomföra praktik görs denna normalt termin 6, då särskilda behörighetskrav gäller för praktikkursen (se praktiksidan för mer detaljerad information). När de valfria poängen läses beror på din egen planering och om du avser genomföra utbytesstudier eller praktik.


Exempel på vanliga studiegångar inom programmet:

Huvudämne statsvetenskap:


Huvudämne nationalekonomi:

 • Termin 1: Statsvetenskap, grundkurs 1-30 hp
 • Termin 2: Nationalekonomi, grundkurs 1-30 hp
 • Termin 3: Valbara kurser inom programmet, tex 30 hp företagsekonomi
 • Termin 4: Nationalekonomi, fortsättningskurs 31-60 hp
 • Termin 5: Utbytesstudier (valfria poäng)
 • Termin 6: Nationalekonomi, kandidatkurs 61-90 hp


Huvudämne samhällsgeografi:

 • Termin 1: Statsvetenskap, grundkurs 1-30 hp
 • Termin 2: Nationalekonomi, grundkurs 1-30 hp
 • Termin 3: Samhällsgeografi, grundkurs 1-30 hp
 • Termin 4: Samhällsgeografi, fortsättningskurs 31-60 hp
 • Termin 5: Franska, grundkurs 1-30 hp (valfria poäng)
 • Termin 6: Samhällsgeografi, kandidatkurs 61-90 hp
Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten