Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Praktik

UTBILDNINGSPROGRAM: POLITICES KANDIDATPROGRAMMET

Under Pol Kand-programmets sjätte termin har du möjlighet att skaffa dig arbetslivserfarenhet genom att göra praktik. Praktikkursen innebär att du tillbringar 20 veckor på en lämplig arbetsplats.

Nya kunskaper, bra kontakter

Det övergripande syftet med en praktik är att du som student skall få tillfälle att använda dina teoretiska kunskaper som du tillgodgjort dig från dina studier inom utbildningsprogrammet genom att prova på mer handfasta och konkreta arbetsuppgifter, dvs omsätta teorin till praktik. Utifrån detta kan du få en bättre uppfattning om hur din framtida yrkeskarriär eventuellt kan se ut.

Praktiken syftar också till att du skall förvärva nya kunskaper och hitta nya relevanta frågeställningar som är till nytta till dina vidare studier. En viktig del är också att praktiken kan ge kontakter och referenser som kan vara dig till hjälp när du i framtiden söker jobb.

Du hittar själv din plats

Du måste själv hitta din praktikplats, och valet ska godkännas av den som är programansvarig på institutionen. Under praktikperioden ska du kontinuerligt medverka i det reguljära arbetet på praktikplatsen och arbeta med kvalificerade uppgifter. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen inom det samhällsvetenskapliga masterprogrammet med statsvetenskaplig inriktning. Arbetet ska ske under ledning av en handledare som utsetts på praktikplatsen.

Dina reflektioner i en rapport

I slutet av praktikperioden författar du en praktikrapport där du reflekterar kring ditt arbete i anslutning till den kunskap och de färdigheter som du kommit i kontakt med och fått träna på under din utbildning. Din handledare på praktikplatsen ska också göra en skriftlig utvärdering av ditt arbete.

Praktikkursen utlyses inte på Antagning.se utan ansökningar hanteras internt av respektive huvudområde. För mer detaljerad information om praktikkursens utformning, behörighetskrav, ansökningsprocessen mm, se din programsida på Live@Lund.

Läs mer eller ta del av studenters berättelser om sin praktik på våra studieinformationssidor.

 

Praktikkursen STVL01

Kursplan

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten