Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Partisystem i utvecklingsländer

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). Party Regimes in Developing Countries (STVC71). 7,5 högskolepoäng. Hösttermin.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter som söker direkt via kurskoden STVC71.

Kursen jämför två typer av partisystem i utvecklingsländer. För det första fokuseras på ett antal länder i södra Afrika som för närvarande starkt domineras av ett politiskt parti: Sydafrika, Botswana, Namibia och Zimbabwe. Dessa står i kontrast till annan grupp länder från tredje världen som tidigare dominerades av ett politiskt parti, men som nu har utvecklats till flerpartidemokratier: Indien, Taiwan, Sydkorea och Mexiko.

Från denna jämförelse framträder de viktigaste frågorna i den här kursen: skulle länderna i södra Afrika som anges ovan också kunna utvecklas till stabila flerpartidemokratier, och i så fall under vilka förutsättningar skulle detta kunna hända?

Kursplan och litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats