Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Partier och politiskt beteende

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). Parties and political behavior (STVC74 ). 7,5 högskolepoäng. Hösttermin.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter som söker direkt via kurskoden STVC74.

Kursen fokuserar på politiska partier och politiskt beteende i demokratiska system. Kursen faller inom den bredare kategorin jämförande politik, och syftet med kursen är att fördjupa studenternas kunskap och färdigheter inom jämförande politik, framför allt teorier, metoder och empiriska resultat som relaterar till de beslut som politiska aktörer fattar inom olika politiska system, med specifikt fokus på politiska partier och medborgare som beslutsfattare.

Två övergripande teman för kursen är den betydelse som genus och högerpopulism har för politiska partier och politiskt beteende.

Kursplan och litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats