Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kritiska säkerhetsstudier

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/STVK05). Critical Security Studies (STVC82). 7,5 högskolepoäng. Hösttermin.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

  • Vad är (o)säkerhet?
  • Vilka är subjekten och objekten för (o)säkerhet i dagens politik?
  • Vilken roll spelar kön, ras och klass för att skapa olika former av (o)säkerhet?

Syftet med kursen Kritiska säkerhetsstudier är att analysera säkerhetsbegreppet inom statsvetenskap och internationella relationer och erbjuda en radikal omprövning av traditionella perspektiv utifrån kritiska teorier.

Med utgångspunkt i en förståelse för huvuddebatterna inom säkerhetsstudier syftar kursen både till att bredda vad som betraktas som säkerhetsrelaterade ämnen (genom att gå bortom väpnade konflikter och militär säkerhetsdiskurs) och till att utveckla de sätt på vilka vi analyserar dem.

För att göra detta närmar sig kursen säkerhetsbegreppet med teoretiska och metodologiska glasögon och använder kreativa, konstbaserade och narrativa metoder för säkerhetsanalys.

Genom den här kursen kommer studenterna att bekanta sig med samtida säkerhetsfrågor och lära sig att formulera forskningsproblem som är relevanta för globala och vardagliga (o)säkerheter ur kritiska perspektiv.

Undervisningen består av interaktiva föreläsningar och workshops. Kursen bygger på en kollektiv metod för kunskapsuppbyggnad. Därför är aktivt och kontinuerligt deltagande en grundläggande byggsten i kursen. Föreläsningar och workshops är obligatoriska.

Kursplan och litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats.