Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

The Politics of Climate Change

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP. HÖSTTERMIN.
STVK02, Political Science: The Politics of Climate Change, 1st Cycle, 7.5 credits (G2F)

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Klimatförändringar har vuxit fram som en av de centrala politiska frågorna under 2000-talet. Det som började som vetenskapliga undersökningar på artonhundratalet, och sedan blev ett slagfält för mellanstatliga förhandlingar under 1990-talet, är nu något som genomsyrar hela den sociala och politiska världen. I den här kursen betraktas inte klimatförändringar som en ”enskild politisk fråga” utan som ett grundläggande villkor för olika ekonomiska, sociala och politiska system.

Kursen utforskar klimatförändringens politik i en rad olika sammanhang, såsom FN, staten och staden, till utformningen av infrastruktursystem och en förändring av sociala och kulturella sedvänjor. Det innebär ett närmare engagemang med sådant som offentliga och privata planer för minskade koldioxidutsläpp, urbana system för elektriska transporter, det klimatsmarta hemmet, den koldioxidmedvetna individen och begreppet klimatflyktingar. Dessa förhållanden undersöks med begrepp och teoretiska perspektiv från olika områden inom statsvetenskap, bland annat internationella relationer, policystudier, jämförande politik och kritisk social och politisk teori. Genom fältarbete och metoder för autentisering bidrar kursen till att utveckla en förståelse för hur klimatförändring kan leda till nya perspektiv på centrala statsvetenskapliga studieobjekt som makt, demokrati, auktoritet och social förändring. 


Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten