Utrikes- och säkerhetspolitisk analys

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin.

STVK02 / STVC64 - Utrikes- och säkerhetspolitisk analys (7,5 högskolepoäng)

Hur kan vi förklara staters utrikespolitiska agerande? Kursen behandlar det vetenskapliga studiet av utrikespolitik med särskild inriktning mot säkerhetspolitik. Inledningsvis karakteriseras utrikes- och säkerhetspolitisk analys i relation till det traditionella studiet av internationell politik. Därefter introduceras ett antal teoribildningar som utvecklas för att analysera utrikes- och säkerhetspolitiskt beslutsfattande på olika analysnivåer. Avslutningsvis behandlas ett antal perspektiv på säkerhet, hot och hotade aktörer. De metodologiska och analytiska resonemangen illustreras och exemplifieras med centrala exempel från samtida utrikespolitiska händelser.