Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskaplig metodologi 7,5 hp

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap.

STVK02 - Statsvetenskaplig metodologi (7,5 högskolepoäng) HT/VT

Delkursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare studier i statsvetenskap. Syftet är att förbereda kursdeltagarna för examensarbetet för kandidatexamen, men också att skapa en bred förtrogenhet med statsvetenskapliga metoder och analystekniker. Delkursen inleds med en diskussion kring centrala vetenskapsteoretiska begrepp och överväganden. 

Därefter behandlas forskningsprocessens olika skeden, varvid särskild uppmärksamhet ägnas konsekvenserna av olika teoretiska och metodologiska val. Här diskuteras bland annat problemformulering, begreppsbildning, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling. Särskild uppmärksamhet ägnas olika former av kvantitativ analys, liksom olika typer av fallstudier. Därtill behandlas olika former av tolkande ansatser, liksom metoder för normativ analys. 

I en avslutande del ges möjlighet till fördjupning inom ett av tre metodologiska specialområden: 

a) kvantitativ analys,
b) fallstudier,
c) tolkningsmetoder och normativ analys eller 

Kursdeltagarna väljer en fördjupning mot bakgrund av den metodologiska inriktningen i deras examensarbeten. 

Litteratur (pdf, nytt fönster)