Parties and political behavior

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap. Hösttermin.

STVK02 - Parties and political behavior (7,5 högskolepoäng)

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.


Kursen fokuserar på politiska partier och politiskt beteende i demokratiska system. Kursen faller inom den bredare kategorin jämförande politik, och syftet med kursen är att fördjupa studenternas kunskap och färdigheter inom jämförande politik, framför allt teorier, metoder och empiriska resultat som relaterar till de beslut som politiska aktörer fattar inom olika politiska system, med specifikt fokus på politiska partier och medborgare som beslutsfattare.

Två övergripande teman för kursen är den betydelse som genus och högerpopulism har för politiska partier och politiskt beteende.
 

Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats