Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationalism och främlingsfientlighet

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin.

STVK02 (STVC63) - Nationalism och främlingsfientlighet (7,5 högskolepoäng)

Kursen behandlar frågor om nationalism och främlingsfientlighet, främst i en västeuropeisk kontext. Både normativa och empiriska frågor diskuteras. Bland de frågor kursen behandlar kan nämnas:
- Vilka olika uttryck tar sig nationalismen idag, och varför?
- Vilka diskurser, aktörer och praktiker kan betraktas som främlingsfientliga?
- Vad förklarar invandringskritiska partiers framgångar i många europeiska länder?
- Går det att normativt rättfärdiga invandringsbegränsningar, och i så fall hur?