Nationalism och främlingsfientlighet

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin.

STVK02 (STVC63) - Nationalism och främlingsfientlighet (7,5 högskolepoäng)

Kursen behandlar frågor om nationalism och främlingsfientlighet, främst i en västeuropeisk kontext. Både normativa och empiriska frågor diskuteras. Bland de frågor kursen behandlar kan nämnas:
- Vilka olika uttryck tar sig nationalismen idag, och varför?
- Vilka diskurser, aktörer och praktiker kan betraktas som främlingsfientliga?
- Vad förklarar invandringskritiska partiers framgångar i många europeiska länder?
- Går det att normativt rättfärdiga invandringsbegränsningar, och i så fall hur?