Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Europeisk integration

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP. HÖSTTERMIN.

STVK02 - Statsvetenskap: Europeisk integration, grundnivå, 7.5

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Kursen behandlar utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen över tid. Den tar upp teoretiska traditioner för att förklara och förstå integrationsprocessen på ett övergripande plan, liksom mer specifika policyprocesser inom den Europeiska Unionen (EU).

EU relateras till andra politiska enheter, såsom stater och mellanstatliga institutioner, i syfte att belysa skillnader och likheter, och därmed det unika i EU-projektet. Kursen ger också en överblick av hur EU påverkar medlemsländerna. Kursen behandlar även den roll som politiska partier och den allmänna opinionen spelar för integrationsprocessen, både medlemsstatsnivå och europeisk nivå.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.


Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats