Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Comparative Politics

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP. VÅRTERMIN.

STVK02 - Jämförande politik - 7,5 högskolepoäng

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om komparativ politik, särskilt det som brukar beskrivas som det politiska systemets utflödessida. Det handlar om sambanden mellan politiska institutioner, politiskt beslutsfattande och offentlig politik i demokratiska stater. Några exempel på frågor som tas upp under kursens gång är: Varför är USA den enda rika demokrati i världen som inte har infört allmän sjukförsäkring? Varför har vissa länder tuffare miljöregleringar än and­ra? Och hur kommer det sig att välfärdsstaten är så stor, och skatterna så höga, i de rika demokratierna i Nordeuropa? Kursen behandlar också klassiska metodproblem inom studiet av komparativ politik och olika sätt att hitta lösningar på dessa.
 

Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats