Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delkurs 1: Alternativ 2

Kandidatkurs. Delkurs 7,5 hp. Vårtermin.

Delkurs 1: Alternativa teorikurser (7,5 hp)
Alternativ 2: International Ethics, Justice and War FKVK02 (FKVC34)

Denna delkurs ges på engelska eftersom utländska utbytesstudenter deltar på kursen.

International Ethics, Justice and War

Krig och konflikter är historiskt förknippade med etiska diskussioner om rättvisa och rättfärdighet.

Denna delkurs introducerar teorier och metoder för en utvecklad förståelse för internationell etik, rättvisa och krig.

Deltagarna uppmuntras till kritiskt engagemang med normativa debatter. Fokus ligger på kopplingar mellan kosmopolitiska och kommunitära skyldigheter gentemot både medborgare och icke-medborgare. Centrala frågor som diskuteras är distributiv rättvisa inom och över statsgränser, feministiska föreställningar om globala skyldigheter, etiska perspektiv på utrikespolitik och kändisdiplomati, samt internationella institutioners handlingsutrymme. Vidare behandlas föreställningar om och praxis för rättfärdigt krig, militära interventioner samt förutsättningar för soldater i nutida konflikter.

Observera att denna kurs ges på engelska.

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.