Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delkurs 1: Alternativ 1

Kandidatkurs. Delkurs 7,5 hp. Vårtermin.

Delkurs 1: Alternativa teorikurser (7,5 hp)
Alternativ I: Diplomati, förhandling, medling FKVK02 (FKVC31)

Denna delkurs ges på engelska eftersom utländska utbytesstudenter deltar på kursen: Diplomacy, negotiation and mediation (7,5 credits)

Diplomati, förhandling, medling

Diplomati kan ses som samspelet mellan teori och praktik i internationella relationer.

Denna delkurs introducerar och analyserar olika begrepp och teoribildningar om den diplomatiska praktiken, förhandling och medling.

Centrala frågor som behandlas är diplomatins framväxt samt olika typer av bilaterala och multilaterala förhandlingsstrategier. Andra frågor som också diskuteras är folkrättens och kulturers ökade betydelse för den diplomatiska praktiken. Dessa frågor analyseras utifrån flera aktörsperspektiv såsom stater, icke-statliga och mellanstatliga organisationer med särskild tonvikt på FN.

Observera att kursen ges på engelska.

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.