Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

@ Utvärdering av offentlig verksamhet

Nybörjarkurs (ger ej behörighet till fortsättningskurs). Statsvetenskap. 15 hp. Nätbaserad distanskurs. Hösttermin.

STVB13 - Utvärdering av offentlig verksamhet (15 högskolepoäng)

Observera: Kursen ger inte behörighet till fortsättningskursen i statsvetenskap.

Kursen syftar till att ge kunskap om olika teorier kring utvärdering och konkreta tekniker för att genomföra utvärderingar av offentlig verksamhet. För att utveckla förståelse för utvärderingsverksamhetens grundproblem så kommer kursdeltagarna under kursens första del att genomföra en kritisk granskning av ett antal redan genomförda utvärderingar.

I samråd med lärarna väljer kursdeltagarna ut dessa utvärderingar, baserat på personliga intressen, till exempel arbetsmarknadspolitik, biståndspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik, miljöpolitik, socialpolitik eller utbildningspolitik. Under kursens andra del blir uppgiften att planera en autentisk utvärdering.