@ Offentligt ledarskap

STVB14 Grundnivå, 15 HP, distanskurs

Kursens innehåll

Kursen behandlar ledarskap med särskild inriktning på politik och offentlig förvaltning. Kursen omfattar två delkurser.

Delkurs 1 Ledarskap i politik och förvaltning (7,5 högskolepoäng)

Delkursen behandlar ledarskap och organisationsledning på olika nivåer inom främst offentlig sektor. I delkursen presenteras och granskas en rad perspektiv som kan anläggas på ledarskap. Bland teman som tas upp kan nämnas hur ledarskapsforskningen har utvecklats historiskt, frågan om ledarens/individens betydelse för organisationer, skillnaden mellan att utöva ledarskap i privata respektive offentliga organisationer, forskningen kring kvinnligt ledarskap samt ledarskapets roll i organisatoriska förändringsprocesser.

Delkurs 2 Skriftlig tillämpningsuppgift (7,5 högskolepoäng)

innefattar ett projektarbete som genomförs på egen hand. Ämnet för projektarbetet anknyter till något av de problemområden som behandlats under kursen och väljs ut i samråd med examinator.