Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

@ Offentligt ledarskap

Nybörjarkurs (ger ej behörighet till fortsättningskurs). Statsvetenskap. 15 hp. Nätbaserad distanskurs. Vårtermin.

STVB14 - Offentligt ledarskap (15 högskolepoäng)

Observera: Kursen ger inte behörighet till fortsättningskursen i statsvetenskap.

Kursen behandlar ledarskap med särskild inriktning på politik och offentlig förvaltning. Kursen omfattar två delkurser.

Kursens delkurser


Delkurs 1: Ledarskap i politik och förvaltning (7,5 hp)

Delkursen behandlar ledarskap och organisationsledning på olika nivåer inom främst offentlig sektor. I delkursen presenteras och granskas en rad perspektiv som kan anläggas på ledarskap. Bland teman som tas upp kan nämnas hur ledarskapsforskningen har utvecklats historiskt, frågan om ledarens/individens betydelse för organisationer, skillnaden mellan att utöva ledarskap i privata respektive offentliga organisationer, forskningen kring kvinnligt ledarskap samt ledarskapets roll i organisatoriska förändringsprocesser.

Delkurs 2: Skriftlig tillämpningsuppgift (7,5 hp)

Delkursen innefattar ett projektarbete som genomförs på egen hand. Ämnet för projektarbetet anknyter till något av de problemområden som behandlats under kursen och väljs ut i samråd med examinator.