Delkurs 1: Gårdagens och morgondagens krig

Delkurs 1: Gårdagens och morgondagens krig (7,5 hp)

FKVA12 Delkurs 1

Krigsfenomenet genomgår snabba och grundläggande förändringar sedan det kalla krigets slut. Nya politiska mönster, tekniska tillämpningar och socio-ekonomiska strukturer spelar en avgörande roll i denna dynamik.

I denna delkurs behandlas huvuddragen i tänkandet kring krig och internationella konflikter under de senaste 200 åren, med fokus på den samtida debatten om krigets och krigföringens förändring.

Centrala frågeställningar som tas upp här rör internationella militära interventioner, uppkomst och förlopp av inomstatliga konflikter, sambanden mellan krigföring och mediabevakning och utvecklingen av nya former av krigföring.

Efter avslutad kurs ska du:

  • ha kunskap om grundläggande drag i tänkandet kring krig och konflikter de senaste 200 åren
  • ha ett historiskt perspektiv på de övergripande förändringarna i krig och krigföring under främst 1900-talet, och särskilt efter 1989
  • ha en förmåga att bidra konstruktivt till seminariediskussioner
  • kunna utföra grundläggande informationssökningar samt ha kännedom om enkel referenshantering

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.