Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Delkurs 4: Konfliktlösning

Delkurs 4: Konfliktlösning (7,5 hp)
FKVA12 Delkurs 4

Delkursen syftar till att ge en översikt av forskningsområdet konfliktlösning.

Kursen behandlar olika typer av strategier för konfliktlösning såsom förhandling, medling, krishantering och konfliktförebyggande. Dessa strategier diskuteras utifrån olika aktörsperspektiv såsom stater, internationella organisationer och icke-statliga aktörer.

Delkursen belyser även olika typer av försoningsprocesser och fredsbyggande. För detta krävs ett långsiktigt arbete med att bygga upp institutioner och mötesplatser för kommunikation och dialog i det lokala samhället. Försoning och det civila samhällets aktörer blir viktiga delar i detta arbete. Utbildningsprojekt samt religiösa samfund och kvinnors roll för fred kommer att behandlas särskilt.

Målet är att studenterna efter avslutad kurs ska

  • ha kunskap om de centrala teoretiska perspektiv som finns inom konfliktlösning
  • ha kunskap om olika typer av förhandlings- och medlingsstrategier
  • ha kunskap om olika tolkningar av begreppet det civila samhället samt hur det kan kopplas till konfliktomvandling och fredsbyggande
  • ha förmåga att applicera teorier, begrepp och analysera olika typer av konfliktlösningsprocesser
  • ha förmåga att bidra konstruktivt till seminariediskussioner

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.

Sidansvarig:

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten