Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Delkurs 3: Folkrätt, väpnade konflikter och FN

Delkurs 3: Folkrätt, väpnade konflikter och FN (7,5 hp)
FKVA12 Delkurs 3

Delkursen syftar till att ge en översikt av folkrättens olika funktioner vid internationella konflikter. Den omfattar en introduktion till den klassiska folkrättens mekanismer för nedrustning och fredlig lösning av internationella tvister såsom adjudikation och arbitrering.

Staters praxis avseende väpnade interventioner samt folkrättens regler under väpnad konflikt och ockupation diskuteras. Motsättningen mellan statsintressen och humanitära hänsyn belyses i en kontext av neutralitet, ockupation och skydd av civila.

Vidare ges en översikt av humanitärrättens regler och utvecklingen mot ökat individuellt straffansvar för brott i samband med väpnade konflikter (t ex ad-hoc tribunaler och den permanenta brottmålstribunalen i Haag). Slutligen riktas fokus mot Förenta Nationernas olika roller. FN-systemets grundläggande idéer och dessas omsättning i praktiken kommer att belysas i en politisk kontext av förändring.

Målet är att studenterna efter avslutad kurs ska

  • ha kunskap om juridiska metoder för fredlig lösning av tvister
  • ha kunskap om FN:s teoretiska och praktiska roll i internationell konfliktlösning
  • ha förståelse för problematiken kring efterkrigstiden väpnade interventioner
  • ha orienterande kunskap om folkrättsliga regler under väpnade konflikter
  • ha kunskap om individuellt ansvar för grova överträdelser av folkrätten
  • ha förmåga att bidra konstruktivt till seminariediskussioner

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten