Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valbar alternativkurs: Att bygga demokrati

STVA22 – Statsvetenskap: Fortsättningskurs – Delkurs 2: Valbar alternativkurs (9 högskolepoäng). Kursen läses på plats i Lund.

Den andra delkursen utgörs av en valbar alternativkurs. Här är ett av dessa alternativ:

Att bygga demokrati

Delkursens syfte är att utifrån olika teoretiska angreppssätt och med skilda metodologiska infallsvinklar analysera förutsättningar och möjligheter för byggande av demokrati. Empiriskt riktas intresset mot såväl auktoritära politiska system som mot nyligen demokratiserade stater och mer etablerade demokratiska system. Särskilt riktas intresse mot utformningen av politiska institutioner (presidentialism kontra parlamentarism, enhetsstat kontra federal uppbyggnad, majoritetsval kontra proportionella val osv.) och vilka konsekvenser det får, mot det civila samhällets roll inom olika typer av politiska regimer, och betydelsen av etnisk splittring och konflikt. En introduktion ges även till studiet av olika typer av regimer (auktoritära, demokratiska och semidemokratiska) och olika metoder och strategier för att klassificera dessa. 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.