Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap: Fortsättningskurs

STVA22 – Fortsättningskurs i statsvetenskap (30 högskolepoäng). Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

Kursen STVA22 erbjuds för sista gången höstterminen 2022 och ersätts med STVA23 våren 2023.

Kursen förmedlar fördjupade insikter i det vetenskapliga studiet av politik. Studenterna genomför även mindre forskningsuppgifter där de på egen hand analyserar statsvetenskapliga problemställningar. Kursen är indelad i tre delkurser. Den första delkursen läses av alla, den andra utgörs av en valbar alternativkurs, den tredje utgörs av ett uppsatsarbete. Tilldelningen av alternativkurs sker i samband med kursintroduktionen.

Kursens delkurser

Delkurs 1: Statsvetenskaplig metodologi (9 hp)

I den första delkursen behandlas grundläggande metodologiska kunskaper för statsvetenskaplig forskning.

Du får träna på alla centrala inslag i forskningsprocessen: att formulera ett problem, välja ut en lämplig metod, knyta an till relevant teori, precisera viktiga begrepp, samt att samla in och bearbeta ett empiriskt material.

Delkursen innefattar ett stort inslag av övningar och praktiska moment. Efter att ha läst kursen har du goda förutsättningar att förstå och värdera resultat från statsvetenskaplig forskning, samt förmåga att på egen hand genomföra statsvetenskapliga undersökningar. 


Delkurs 2: Valbar alternativkurs (9 hp)

Vilka av nedanstående alternativkurser som ska ges bestäms av Statsvetenskapliga institutionens styrelse inför varje termin. Preliminärt planerade kurser är följande:


Delkurs 3: Uppsatsarbete (12 hp)

Delkursen innebär att studenterna parvis genomför ett uppsatsarbete i form av en mindre statsvetenskaplig undersökning.

Studenterna ska på ett självständigt sätt formulera en frågeställning och sedan välja ut och arbeta med de analytiska redskap och det empiriska material som behövs för att besvara frågan.

Ämnet för uppsatsen väljs ut i samråd med uppsatshandledaren och hämtas från det område som behandlats i den valbara alternativkurs som studenterna läst på föregående delkurs.

Litteratur: alla delkurser (pdf, nytt fönster)
Kursplan: alla delkurser (pdf, nytt fönster)