War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict

Fortsättningsnivå. 7,5 hp. Freds- och konfliktvetenskap. Vårtermin.

FKVB21: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict

OBSERVERA att denna kurs inte ger behörighet till vidare studier utan bör läsas som komplement till andra kurser.

Denna kurs ges på engelska.


Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

  • beskriva och diskutera de viktigaste frågorna som rör krig och fred i konflikten mellan Israel och Palestina.
  • beskriva och diskutera forskningsproblem, teoretiska perspektiv och metoder i studiet av krig och fred i konflikten mellan Israel och Palestina.
  • formulera ett relevant forskningsproblem inom det område som omfattas av kursen, och visa förmågan att utvärdera detta problem teoretiskt och empiriskt.
  • bidra till en gemensam lärandemiljö och till gruppdynamiska aspekter av inlärning.

 

  • Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats
    svet.lu.se/en.

 

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.