Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Makt och förvaltning

Delkurs 2: Valbar alternativkurs. Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap (30 hp). Delkurs 2. 9 högskolepoäng.

Den andra delkursen utgörs av en valbar alternativkurs. Här är ett av dessa alternativ:

 

Valbar alternativkurs: Makt och förvaltning 

Utgångspunkten för delkursen är förvaltningen som politisk institution. Spelar det någon roll hur förvaltningen är organiserad och vilken förvaltningskultur som råder? Vad innebär ledarskap och vilka krav kan ställas på en ledare i offentlig verksamhet? Vilka idémässiga och strukturella krafter skapar omvandlingstryck på förvaltningen? Vad vill och kan man åstadkomma genom att ”reformera” förvaltningen? Kursen söker svar på frågorna utifrån teoribildning kring institutioner, organisationer, ledarskap, genus, samt empiri från olika typer av förvaltningssystem. Som kursdeltagare får du stora möjligheter att, inom delkursens ramar och framförallt i samband med uppsatsarbetet, söka dig mot egna intresseområden både empiriskt och teoretiskt. Det kan gälla att analysera förvaltningen i olika länder, förvaltningens betydelse för demokrati, ledarskap i offentlig verksamhet, reformer i svenska kommuner, EU:s förvaltningskultur etc.

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.