Hur stater styrs

Delkurs 2: Valbar alternativkurs. Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap (30 hp). Delkurs 2. 9 högskolepoäng.

Den andra delkursen utgörs av en valbar alternativkurs. Här är ett av dessa alternativ:

 

Valbar alternativkurs: Hur stater styrs

Delkursen handlar om jämförelser mellan olika politiska system. Syftet är att bredda och fördjupa studenternas kunskaper i jämförande politik, framför allt när det gäller teorier och forskningsresultat beträffande de centrala politiska institutionernas ursprung och effekter i demokratiska stater. Några exempel på frågor som behandlas under kursens gång är: ”Vilken betydelse har valsystemet för den representativa demokratins funktionssätt?” ”Hur delegeras politisk makt i parlamentariska och presidentiella system?” ”Varför är minoritetsregeringar vanligare i vissa system än andra?” ”Varför är vissa länder federala?” ”Vilken betydelse har antalet vetospelare för möjligheten att genomföra politiska reformer?” 

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.