Det moderna samhället och dess kritiker

Delkurs 2: Valbar alternativkurs. Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap (30 hp). Delkurs 2. 9 högskolepoäng.

Den andra delkursen utgörs av en valbar alternativkurs. Här är ett av dessa alternativ:

 

Valbar alternativkurs: Det moderna samhället och dess kritiker

I dagens samhälle finns det stor uppslutning kring upplysningstidens ideal om rationalism, universella värden och mänskliga rättigheter. Vi tror i allmänhet att människan kan kontrollera både historien och naturen och att vi gör ständiga framsteg. Genom revolutionerna i Frankrike och USA i slutet av 1700-talet kom dessa idéer att bli till politiska program som snart omfattades av nästan alla. Men upplysningstidens och revolutionernas ideal hade också kritiker och kritiken har fortsatt in i vår tid.

I den här kursen är det dessa kritiker som studeras: romantiker, konservativa, reaktionärer, men också radikaler och revolutionärer.  Det är en kurs i politisk idéhistoria, med ett fokus på texter producerade av olika politiska tänkare, men idéerna diskuteras också i sitt historiska och sociala sammanhang.

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.