Demokratins utmaningar

Delkurs 2: Valbar alternativkurs. Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap (30 hp). Delkurs 2. 9 högskolepoäng.

Den andra delkursen utgörs av en valbar alternativkurs. Här är ett av dessa alternativ:

 

Valbar alternativkurs: Demokratins utmaningar

På denna delkurs diskuterar vi aktuella och konkreta utmaningar mot demokratin med utgångspunkt i klassiska teoretiska texter om demokrati. Vi ställer utifrån texterna normativa frågor om demokrati i relation till utmaningarna, till exempel:

  • Vem bör ha politiskt inflytande?
  • Vilka frågor bör betraktas som politiska och omfattas av demokratikrav?
  • Hur bör demokratiska beslutsprocesser utformas?

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser