Delkurs 3: Uppsatsarbete

Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap (30 hp). Delkurs 3. 12 högskolepoäng.

Delkursen innebär att studenterna parvis genomför ett uppsatsarbete i form av en mindre statsvetenskaplig undersökning.

Studenterna ska på ett självständig sätt formulera en frågeställning och sedan välja ut och arbeta med de analytiska redskap och det empiriska material som behövs för att besvara frågan.

Ämnet för uppsatsen väljs ut i samråd med uppsatshandledaren och hämtas från det område som behandlats i den valbara alternativkurs som studenterna läst på föregående delkurs. 

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.