Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delkurs 3: Uppsatsarbete

Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap (30 hp). Delkurs 3. 12 högskolepoäng.

Delkursen innebär att studenterna parvis genomför ett uppsatsarbete i form av en mindre statsvetenskaplig undersökning.

Studenterna ska på ett självständig sätt formulera en frågeställning och sedan välja ut och arbeta med de analytiska redskap och det empiriska material som behövs för att besvara frågan.

Ämnet för uppsatsen väljs ut i samråd med uppsatshandledaren och hämtas från det område som behandlats i den valbara alternativkurs som studenterna läst på föregående delkurs. 

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.