Att bygga demokrati

Delkurs 2: Valbar alternativkurs. Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. HÖSTTERMIN. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap (30 hp). Delkurs 2. 9 högskolepoäng.

Den andra delkursen utgörs av en valbar alternativkurs. Här är ett av dessa alternativ:

 

Valbar alternativkurs: Att bygga demokrati

Delkursens syfte är att utifrån olika teoretiska angreppssätt och med skilda metodologiska infallsvinklar analysera förutsättningar och möjligheter för byggande av demokrati. Empiriskt riktas intresset mot såväl auktoritära politiska system som mot nyligen demokratiserade stater och mer etablerade demokratiska system. Särskilt riktas intresse mot utformningen av politiska institutioner (presidentialism kontra parlamentarism, enhetsstat kontra federal uppbyggnad, majoritetsval kontra proportionella val osv.) och vilka konsekvenser det får, mot det civila samhällets roll inom olika typer av politiska regimer, och betydelsen av etnisk splittring och konflikt. En introduktion ges även till studiet av olika typer av regimer (auktoritära, demokratiska och semidemokratiska) och olika metoder och strategier för att klassificera dessa. 

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.