Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delkurs 4: Uppsats och metod

FKVA22 - Fortsättningskurs 30 hp. Hösttermin.

Delkurs 4: Uppsats och metod (7,5 högskolepoäng)

I delkursen genomför studenterna två och två ett uppsatsarbete där de tillsammans får utveckla förmågan att självständigt behandla valda problemställningar inom freds- och konfliktvetenskap, applicera teoretiska antaganden på empiriska fall och tillämpa metod.

Studenterna ska skriftligt och muntligt redovisa en uppsats samt aktivt deltar i granskningen av andra studenters uppsatsarbeten i ett slutseminarium.

Uppsatsämne väljs i samråd med handledare. Undervisningen består av två föreläsningar om uppsatsskrivande, uppsatsdesign och metod, plan- och uppsatsseminarier, utbildning i datorstödd informationssökning och handledning.

Kursmål

Målet är att ni efter avslutad kurs skall
• ha fördjupad kunskap om centrala frågeställningar och forskningsresultat i freds- och konfliktvetenskap.
• kunna formulera ett analytiskt problem om krig och fred och aktivt välja och använda relevanta redskap för att lösa detta problem.
• effektivt kunna sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess i skriftlig form inom givna tidsramar.
• kunna värdera och kritiskt granska undersökningar gjorda av andra.
• kunna utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kunna värdera information och behärska referenshantering.
• kunna reflektera kring och ta ansvar för sin egen arbets- och inlärningsprocess.
• på ett konstruktivt sätt kunna vara delaktig i en gemensam inlärningsprocess.

Uppsats

All info om schema för uppsatsskrivande, uppsatsinlämning, och slutseminarier finner ni i ett samlat uppsatsdokument på kursens sida i Live@lund. Länk finns till höger på sidan.
 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.